29.11.2018 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov ovcí na Slovensku

Snižování početních stavů ovcí a navyšování stavů koz – to je vývoj, který je v posledních deseti letech typický pro sektor chovu malých přežvýkavců na Slovensku. Nejistotu v tomto tradičním agrárním odvětví našich východních sousedů prohlubují také nízká cena ovčího masa a vlny a stoupající objem dovozu ovčího mléka. Kromě toho kýženému rozvoji slovenského ovčáctví nepomáhá ani stagnace šlechtitelských chovů a nedostatek pracovní síly.

Chov ovcí je na Slovensku nejstarším odvětvím živočišné výroby. Tradiční sektor, který produkuje funkční a zdravé potraviny, je současně ideální alternativou pro udržení rázu krajiny a zaměstnanosti na venkově.
„Na Slovensku máme 5395 různě velkých farem s chovem ovcí a koz, přičemž v průměru se na jedné farmě chová jednadevadesát zvířat. Pokud jde o velikost farem podle počtu zvířat, 4482 chovy jsou v kategorii do 50 ovcí a koz, na 713 farmách evidují 51 až 500 kusů malých přežvýkavců, ve 184 chovech je od 501 do 1500 ovcí a koz a šestnáct farem eviduje více než 1500 zvířat,“ vypočítal předseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Ing. Igor Němčok.
Jak již bylo uvedeno, početní stavy ovcí ve slovenských chovech klesají. Od roku 2010, kdy bylo evidováno 408 299 kusů, klesly v letošním roce na 366 098 ovcí. Z celkového počtu 255 325 evidovaných bahnic bylo k 30. 6. 2018 zapojeno do kontroly užitkovosti necelých 14 % kusů. Pokud jde o užitkovost dojných plemen ovcí (slovenská dojná, assaf – vyšlechtěna v Izraeli z plemen východofríská x awassi, lacaune, východofríská, cigája, valaška a zušlechtěná valaška) v roce 2018 byla na průměru 145,6 litru na dojnici. Přitom nejužitkovější byla plemena lacaune (294 l), assaf (248 l) a východofríská ovce (194 l).
„Snižování početních stavů ovcí je odrazem celé řady vlivů, ať už se jedná o nízkou spotřebu skopového masa, nejistý zahraniční obchod a cenu ovčího masa, navyšující se dovoz ovčího mléka a nízká cena za vlnu a problém s jejím zpracováním, ale i nedostatek pracovní síly, stagnace šlechtitelských chovů a nepříznivý věk ovcí, což se promítá do nedostečné obnovy stáda. Přes všechna negativa je však třeba zdůraznit, že u nás máme pro chov ovcí vhodné podmínky,“ uvedl Ing. Igor Němčok.*
Více se dočtete v lednovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down