13.05.2020 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov plemenných kanců

Z hlediska reprodukce má plemenný kanec stejně významnou úlohu jako prasnice. Na genetickém založení potomků se podílí oba stejným dílem. V současné době je převážná většina prasnic zařazena v inseminaci a kanci jsou chováni na inseminačních stanicích. Každý kanec využívaný pro produkci inseminačních dávek po sobě zanechá mnohem více potomků než kanec v přirozené plemenitbě. Proto je pro inseminaci potřeba vybírat vhodné plemeníky s výbornými reprodukčními i produkčními vlastnostmi. V každém šlechtitelském programu má kanec dvě významné role, jednak je zdrojem genetického pokroku a jednak ovlivňuje velikost vrhu a úroveň reprodukce dané prasnice.

První příznaky sexuálního chování se u kanečků začínají objevovat již kolem tří měsíců věku. V tomto období dochází ve varlatech ke vzniku primárních spermatocytů. Od věku 4 až 5 měsíců se začínají tvořit sekundární spermatocyty a v šesti měsících již vznikají dozrálé spermie. K plemenitbě, ať přirozené nebo k inseminaci, se nedoporučuje využívat kance mladší osmi měsíců věku. Sekrece feromonů začíná až od deseti měsíců věku. Feromony jsou tvořeny ve varlatech a ovlivňují chování prasniček a fyziologické pochody probíhající během říje prasniček a prasnic. Z tohoto hlediska lze za plnohodnotného považovat kance, který tyto feromony již tvoří. Chovná dospělost kance nastává ve věkovém rozmezí od 9 do 12 měsíců. Pokud bychom kance začali reprodukčně využívat dříve, můžeme negativně ovlivnit jeho plodnost v následném období. U mladých plemeníků také dojde snadno k vyčerpání, což se projeví snížením pohlavní aktivity a kvality spermatu. Je důležité si uvědomit, že spermiogeneze, tedy vývojový cyklus spermie, trvá zhruba šest týdnů. Každá změna, ať pozitivní nebo negativní, kterou uskutečníme v krmné dávce nebo změně prostředí, se na kvalitě spermatu projeví až po této době.
Více se dočtete v článku Ing. Ing. Evy Václavkové, Ph.D. (VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí), který vyjde v červnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down