11.08.2008 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chov prasat na Rýcholce pokračuje

Farma Rýcholka u Choustníkova Hradiště se před sedmatřiceti lety významně zapsala do historie plemenářské práce chovu prasat. Tehdy se ve středisku bývalého Státního statku Smiřice, jež byl součástí oborového podniku Velkovýkrmny Praha, poprvé v Čechách odzkoušela inseminace prasat v provozních podmínkách. Výsledky reprodukce odstartovaly éru budování inseminačních stanic kanců, které šlechtitelskou práci v chovech prasat posunuly o značný krok vpřed.

„S provozní inseminací prasat v našich chovech se začalo v oborových podnicích Velkovýkrmny Praha. Poprvé to bylo v roce 1971 na farmě Rýcholka, kde byl chov čítající 700 prasnic. Přestože jsme inseminovali v pionýrských podmínkách, dosáhli jsme vynikající výsledky odpovídající úrovni přirozené plemenitby. Konkrétně to bylo 71 % u prasnic a více než 82 % u prasniček. Bylo to dáno tím, že jsme mohli provádět razantní selekci a pracovat tak jen s nejlepšími plemeníky. Po Smiřicích jsem zaváděl inseminaci ještě v dalších chovech. Vynikající výsledky hrály pro její plošné zavedení v našich chovech, a proto jsme usilovali o zavedení servisní inseminace, řízenou plemenářskými podniky. Po úspěšném jednání na tehdejším generálním ředitelství plemenářských podniků v Praze se v Rajhradě zřídila první inseminační stanice kanců, později se vybudovalo i vývojové středisko a rozvoj inseminace prasat u nás začal nabývat světové úrovně,“ zavzpomínal průkopník inseminace prasat doc. Ing. Josef Čeřovský, DrSc.
Inseminační stanice kanců Zboží u Dvora Králové nad Labem, která je podnikovým provozem Rýcholky, patří mezi nejdéle fungující stanice v Čechách. Její provoz se nepřerušil ani po změně majitele v devadesátých letech. Nově vzniklá společnost Rýcholka, s. r. o., Choustníkovo Hradiště, navázala na bohatou chovatelskou tradici a mimo inseminačních dávek kanců mateřských i otcovských plemen a syntetických linií nabízí i zástavová selata.
„Bývalý statek Smiřice oborového podniku Velkovýkrmny Praha byl tradičním chovatelem prasat a středisko Rýcholka bylo jedním z hlavních dodavatelů zástavových selat do jeho výkrmen typu gigant. Hned po revoluci v devadesátých letech minulého století jsme si chtěli pronajmout chov prasat, respektive Rýcholku. Připravili jsme privatizační projekt a po řadě složitých jednání jsme uspěli. Tím ale naše práce teprve začínala. Museli jsme například vypracovat další privatizační projekty, odkoupit část restitučních pohledávek, vyjednat nájemní smlouvy s pozemkovým fondem,“ uvedl jednatel a majitel společnosti v jedné osobě Petr Teichman.

Aktivity podniku
Společnost Rýcholka, s. r. o., hospodaří v podhůří Krkonoš v průměrné nadmořské výšce okolo 400 m na výměře převyšující 1200 ha zemědělské půdy. V živočišné výrobě se zaměřují na chov zástavových selat a produkci mléka, v rostlinné výrobě se vedle zajištění krmivové základny pro skot věnují výrobě obilovin a řepky. Pokud jde o stavy zvířat, tak v uzavřeném obratu chovají 1000 prasnic základního stáda a 400 vysokoužitkových dojnic s užitkovostí okolo osmi tisíc litrů. Ve vlastní inseminační stanici kanců ve Zboží nedaleko Dvora Králové nad Labem je ustájovací kapacita pro 44 plemeníků.
Pokud jde o prasata, dosahovaná užitkovost prasnic za loňský rok byla na úrovni více než 21 odchovaných selat. Další dosahované reprodukční ukazatele odpovídají obrátkovosti (počtu vrhů) 2,22 na prasnici, 82,4 % zabřeznutí prasnic po I. inseminaci u prasnic, u prasniček je tento ukazatel ještě o více než dvě procenta vyšší.
S odbytem zástavových selat choustníkovští chovatelé nemají problém, díky dlouhodobým kontraktům jich ročně prodají kolem 18 000 kusů.
Podle informací vedení podniku by se v dohledné době na Rýcholce měly zvýšit stavy prasnic asi na jedenáct set kusů. „Prvním předpokladem je ale dotažení modernizace provozů. V rámci operačního programu jsme připravili projekt na rekonstrukci stávajících odchoven, která by měla spočívat v instalaci roštů a moderních technologií krmení v návaznosti na možnost zvýšení produktivity práce,“ doplnil jednatel společnosti Ing. Libor Divoký.

Nabídka inseminačních dávek
Podniková inseminační stanice kanců ve Zboží u Dvora Králové nad Labem prošla po roce 1980 rozsáhlou rekonstrukcí. Vybudovaly se nové stáje s kapacitou pro 44 plemenných kanců a před sedmi lety byla zmodernizována a nově vybavena i laboratoř tak, aby vyhovovala náročným zooveterinárním požadavkům současné legislativy.
V současné době stanice slouží především požadavkům podnikového užitkového a rozmnožovacího chovu. Díky kvalitě a plemenné skladbě kanců, velmi příznivé ceně inseminačních dávek, téměř celotýdennímu odběru, použití ředidel s dlouhodobým konzervačním účinkem, který umožňuje použít dávky až po dobu sedmi dnů a rozvozu dávek přímo do chovů je stanice využívána mnoha odběrateli z blízkého i vzdáleného okolí.
„Sperma kanců se pravidelně kontroluje v akreditované laboratoři v Hradci Králové, kde provádějí bakteriologické a mykologické vyšetření. Nakupovaní kanci se zařazují do plemenitby až po karanténě. Nabízíme chovatelům inseminační dávky mateřských plemen, tedy bílé ušlechtilé a landrase, od nichž požadujeme vysokou plodnost, konstituční pevnost a dobrou růstovou schopnost. Uvedené požadavky splňuje například plemenný kanec Esmer 35, který má denní přírůstek od narození 840 g a v testu 1387 g, dále výšku hřbetního tuku 0,72 cm a podíl libového masa 62,9 %. Do „C“ pozice pro potřeby užitkových chovů nabízíme inseminační dávky plemene bílé otcovské a syntetické linie SL 48. Předností plemenných kanců BO je vynikající růstová schopnost potvrzená vynikajícím přírůstkem a dobrou zmasilostí. Tyto přednosti potvrzuje například plemeník ALT – 2008 s přírůstkem od narození 797 g, 1258 g v testu, výškou hřbetního tuku 0,46 cm a podílem libového masa 67,4 %. Kanci linie 48 pro svou oblibu u odběratelů tvoří nejpočetnější skupinu na naší stanici a využívají se pro tvorbu finálních hybridů. Jejich předností je vynikající zmasilost, ideální nasazení masa v kýtě a pleci, a to při velmi dobré růstové schopnosti. Procento libové svaloviny přesahuje u některých kanců 68 %,“ prozradil vedoucí inseminační stanice Václav Petera.
Chovatelé prasat z Choustníkova Hradiště věří v obrat k lepšímu. Jen díky zdrojům z dalších zemědělských aktivit může chov prasat na Rýcholce nejen existovat, ale i se připravovat na změny, ve které chovatelé doufají.

Klíčové informace:
 Rýcholka, s. r. o., Choustníkovo Hradiště má v chovu tisíc prasnic.
 Užitkovost prasnic je na úrovni 21 odchovaných selat.
 Na farmě Rýcholka se uskutečnila první inseminace v provozních podmínkách.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down