19.06.2017 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chování ovcí a koz na pastvě v CHKO

Pastva zvířat v chráněných územích by nikdy neměla být samoúčelná. Vždy by měla plnit v daném časovém horizontu cíle, dané plánem péče pro daný biotop. Toho požadavku není možno dosáhnout bez vhodného managementu pastvy, zohledňujícího jak specifika pasené lokality, tak i specifické požadavky a chování pasených zvířat.

Životní projevy ovcí a koz na pastvě jsou ovlivněny mnoha faktory, z nichž nejdůležitější je stupeň nasycenosti, výživný stav, jakost a množství porostu, způsob pastvy a povětrnostní podmínky, zejména teplota vzduchu, sluneční záření, srážky, síla a směr větru. Volný chov navrací ovcím samostatnost, která se projevuje vypracováním určitých životních zákonitostí, souvisejících s existenčními možnostmi. Management pastvy v chráněných oblastech by měl, při zachování welfare zvířat, při údržbě paseného biotopu využívat jejich přirozeného chování pro realizaci cílů stanovených v plánu péče.
Významným prvkem, ovlivňujícím chování zvířat při volné pastvě, je použité hrazení pastviny. Základním prvkem vybavení pastviny při volné pastvě je elektrický ohradník. Pro úspěšný průběh pastvy je rozhodující jak zvolený typ (zde je rozhodující především počet a tvar použitých vodičů), tak i jeho funkčnost.
Chování zvířat ovlivňuje i složení stáda. Významné jsou především mezidruhové diference, ale rozdíly v chování je možno zaznamenat i mezi jednotlivými kategoriemi v rámci jednoho druhu. Jako ideální se jeví kategorie jalových bahnic, resp. koz. Tyto kategorie jsou nejméně náročné i na ošetřování, což je pro organizaci pastvy v chráněných oblastech důležitým prvkem.
Naprosto zásadní vliv na chování zvířat a následně na požadovaný účinek pastvy na chráněný biotop má pastevní zatížení. Dalšími prvky, které jsou součástí  zařízení pastviny a významně ovlivňují chování zvířat, jsou napáječky a noční ohrada.*
Více se dočtete v červnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down