28.05.2010 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelé masného skotu oslavují

Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS) letos slaví významné jubileum. Vznikl před dvaceti lety, ale poněkud jinak než ostatní svazy chovatelů. Dojná plemena skotu, ale i chovatelé prasat a ovcí měli v roce 1990 jasnou strukturu chovů a plemen a příslušné chovatelské svazy vznikaly kromě snahy vlastních chovatelů také iniciativou „ze shora". Komplikovaně se tvořila organizační struktura, často v nesouladu mezi vůlí chovatelů a pracovníků plemenářských organizací a výzkumu.

 Masná plemena skotu byla v roce 1990 reprezentována zhruba 2000 populací krav hereford a několika malými stády francouzských plemen, dovezených z Maďarska. Zatímco populace dojených krav se za minulých dvacet let chovu zredukovala na třetinu stavu z doby konce socializmu, masná plemena zažila převratný růst. Během uplynulého dvacetiletí se z původních několika tisíc masných krav stala populace 170 000 krav bez tržní produkce mléka. Tento mimořádný úspěch zastřešoval již v roce 1990 vzniklý Český svaz chovatelů masného skotu.

Unikátní svaz

Svaz je unikátní v několika ohledech. Již od svého vzniku je nositelem a vykonavatelem všech plemenářských a šlechtitelských činností dle zákona 154/2000 Sb. Jeho zaměstnanci, inspektoři, jsou zpravidla prvním poradcem začínajícího chovatele. Svaz jejich prostřednictvím registruje zvířata a vede plemenné knihy. Ti samí inspektoři jako nezávislí pracovníci zaznamenávají snadnost porodů a váhu při narození. Osobně váží telata ve 120, 210 a 365 dnech. Provádějí taktéž hodnocení exteriéru, zajišťují vážení býků na odchovnách a účastní se výběrů býků do odchovu, jakož i jejich selekce do plemenitby.
Český svaz chovatelů masného skotu zajišťuje vedení 12 plemenných knih. Ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves jsou vypočítávány plemenné hodnoty všech zjišťovaných užitkových vlastností. Svaz tedy svými vlastními silami, téměř nezávisle na jiných organizacích, zajišťuje šlechtění všech masných plemen skotu od počátku až do konce.
Druhou unikátní vlastností svazu je neobyčejná svornost a porozumění mezi chovateli různých plemen. Ačkoli plemena masného skotu pokrývají celou škálu přírodních podmínek, také si mezi sebou konkurují. Přesto však masní chovatelé nalezli soulad. Společné zájmy zastřešuje ČSCHMS, který je také jediným funkčním právním subjektem. Problematiku plemen řeší jednotlivé kluby, které pracují v oblasti stanovování standardů a šlechtitelských cílů svého plemene, jakož i kritérií selekce. Kluby si volí svého předsedu, který je zároveň členem výboru ČSCHMS. Během dvaceti let historie svazu vznikly různé rozpory, včetně snahy komerčních plemenářských firem infiltrovat struktury svazu. Rovněž volby předsedů nebyly vždy snadné vzhledem k rotaci prezidentů klubů na této pozici. Svaz ale vždy našel cestu nápravy a v roce 2010 stojí tváří v tvář zemědělské i průmyslové krizi pevný a otevřený novým výzvám dvacátého prvního století.

Oslava narozenin

Historie vzniku a činnosti Českého svazu chovatelů masného skotu je poznamenána osobnostmi, které jí spoluvytvářely. Ti nejvýznačnější byli oceněni na společenském večeru, který svaz uspořádal k oslavě výročí svého založení. Společenský večer s hudbou a tancem, jak byla oslava nazvána, se vydařil. Průhonický kongresový komplex Floret, kde se akce konala, přivítal v sobotu 10. dubna kolem dvou stovek hostů, zejména z řad chovatelů. Oficiální část večera zahájil svým projevem ředitel svazu, Kamil Malát, který poté předal slovo dvěma z hlavních zakladatelů, Karlu Šebovi a Janu Štráfeldovi. Ti s velkým nadhledem, vtipem, ale i potřebnou dávkou nostalgie provedli přítomné formální částí - oceněním práce osob, které stáli u zrodu ČSCHMS a jeho přeměně z party nadšenců na profesionální organizaci.
Mezi jednadvaceti oceněnými byla celá řada osob, z nichž někteří jsou dnes na zasloužilém odpočinku v důchodu, další se věnují jiným činnostem, mnozí z nich jsou však stále s chovem masného skotu úzce profesně spjati. Oceněni byli: Ing. Josef Dufka, Ing. Jan Štráfelda, CSc., Karel Šeba, Ing. Zdeňka Procházková, Ing. Jaroslav Burda, CSc., Ing. František Skořepa, Václav Wasserbauer, prof. Ing. František Louda, DrSc., Václav Cihla, Ing. Miroslav Vráblík, Ing. Jan Chroust, Ing. František Shrbený, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Václav Suchan, CSc., Ing. Vladimír Řehounek, Ing. Václav Teslík, CSc., Ing. Jaroslav Trmal, Josef Zíma, Ing. Luděk Hintnaus, Ing. Ladislav Procházka a MVDr. Miloš Menhart, který byl vyznamenán in memoriam.
Očekávaným, přesto však překvapujícím zlatým hřebem, bylo ocenění pana Josefa Dufky, ,,praotce chovu masného chovu v Čechách a na Moravě“, jemuž vzdal hold zcela zaplněný sál dlouhým aplausem ve stoje.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down