31.10.2017 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelé prasat mohou čerpat z nového dotačního titulu

Tématem letošního semináře pro chovatele prasat, který uspořádala katedra speciální zootechniky ČZU v Praze ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství, bylo hodnocení ekonomické efektivnosti sektoru. V této souvislosti jsou nezpochybnitelným jazýčkem na vahách efektivní produkce dotace, bez nichž se evropští producenti vepřového masa momentálně neobejdou. Domácí chovatelé mohou navíc očekávat prostředky i z nově schváleného dotačního titulu.

Skupinu dotací pro chovatele prasat rozšířil nový dotační titul na zlepšení welfare. Jeden dotační titul na dobré životní podmínky prasat financovaný z evropských zdrojů již existuje dva roky, nově notifikovaný titul bude vyplácen výhradně z národních zdrojů.
“Nový dotační titul se bude týkat především chovatelů prasnic a producentů selat a zahrnuje  několik podprogramů zvyšujících pohodu zvířat. V rámci jednotlivých opatření bude mít chovatel možnost čerpat například na zlepšení stájového prostředí, ať už zlepšením mikroklimatu, či snížením zátěže hmyzem, dále na zvětšení nezaroštované plochy podlahy pro selata v předvýkrmu, na trvalý dohled na porodnách, ale i na šetrné metody kastrace. Každý vyjmenovaný bod má svou sazbu a při splnění specifikovaných podmínek by chovatelé mohli získat podporu převyšující čtyři tisíce korun,“ uvedl ve svém vystoupení na akci, která se odehrála na akademické půdě v pražském Suchdole Ing. Jan Stibal.
V rámci prezentovaných opatření lze čerpat například na opatření snižující tepelný stres u prasnic v letním období. Dále za zajištění nadstandardní pohody prasat zlepšením jejich životního prostředí biotechnologickými přípravky snižujícími emise amoniaku a dalších plynů, ale i zápachu. Lze čerpat podporu i za opatření vedoucí ke snížení zátěže hmyzem, přičemž sazba se odvíjí od použitého přípravku s tím, že nejvyšší je při ošetření prostředí při kombinaci insekticidů s larvicidy. Patří sem i zlepšení světelného režimu v rozsahu s minimálně 75 luxy po dobu 14 hodin na porodně a 100 luxy po dobu alespoň 14 hodin s osmihodinovým nočním režimem ve stáji pro jalové a  březí prasnice. Stálou čtyřiadvacetihodinnou přítomností kvalifikovaného ošetřovatele je pak naplněna podmínka ohledně zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down