22.12.2010 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelský svátek o třech dějstvích

Jeden ze tří dílů seriálu podzimních setkání chovatelů skotu, který režírovala akciová společnost Chovservis se odehrál ve východočeské Hvozdnici. Hlavním bodem programu již tradiční akce byla nabídka inseminačních dávek jak plemeníků holštýnského a českého strakatého skotu, tak býků masných plemen. V samotném závěru chovatelského setkání pak proběhlo vyhlašování nejlepších chovatelů z královéhradeckého regionu.

Setkání královéhradeckých chovatelů skotu zahájila generální ředitelka Chovservisu Ing. Stanislava Ervová. Asi třicítku účastníků seznámila se změnami, ke kterým ve východočeské společnosti v loňském roce došlo. Předně se stala součástí holdingu Agra Měřín, a. s., a uzavřela spolupráci s chovatelským družstvem Impuls.
„Postupně dojde k propojování šlechtitelských programů obou firem s cílem zajistit vyšší konkurenceschopnost a efektivnost domácího šlechtění. Rozšíří se i testační prostor, který umožní chovatelům vytvořit větší selekční tlak při výběru býků, a tím zlepšit ekonomiku výroby mléka a masa. Společně s dceřinou firmou Plemo, a. s., jsme pro vás připravili nabídku, ve které v rámci českého strakatého plemene figurují také býci z Impulsu. Z ní stojí za zmínku plemeníci Expres HG-260 s vynikající mléčnou užitkovostí, jatečnou výtěžností a rámcem nebo Wal HG-240, který je ve fleckvieh topu na třetím místě. Bohatá je i nabídka holštýnských býků, například genomický býk Argot NEA-778 je excelentní v utváření exteriéru, vemene, končetin a mléčné užitkovosti nebo plemeník Eight NEA-864 s úžasnou mléčnou užitkovostí,“ vyjmenovala v úvodu generální ředitelka.
Během svého vystoupení dále konstatovala, že v rámci Chovservisu došlo k poklesu počtu prvních laktací o 589 a druhých a dalších laktací o 833 s tím, že největší pokles u prvotelek zaznamenalo oblastní středisko Jičín, nejvyšší propad starších krav pak evidovali na Náchodsku. Pokud jde o užitkovost, tak v podnicích spolupracujících se zmiňovanou východočeskou firmou se u prvotelek zvýšila o 211 kg mléka a u dojnic na druhých a vyšších laktacích o 154 kg. U obou kategorií však došlo k mírnému poklesu složek.
„Dlouhodobě dosahujeme velmi dobrých výsledků v reprodukci. Zatímco v zabřezávání jsme bezmála pěti procenty nad průměrem populace, u prvotelek jsme na shodné úrovni. Pochlubit se můžeme zlepšením servis periody o 0,5 dne oproti loňskému roku a vůči populaci jsme lepší o 3,3 dne. K dobrým plemenářským výsledkům si tak můžeme jen přát, aby cena za mléko a další vaše produkty rostly alespoň tak, jako užitkovost,“ popřála v závěru chovatelům první žena Chovservisu.

Pokles krav v kontrole užitkovosti
Po úvodním vystoupení Ing. Stanislavy Ervové přišly na řadu podrobnější výsledky kontroly užitkovosti plemenic českého strakatého a holštýnského plemene. Z prezentace oblastního manažera šlechtění skotu Ing. Jaroslava Brychty vyplynulo, že v porovnání s předchozím kontrolním rokem je do kontroly užitkovosti (KU) zapojeno méně krav holštýnského plemene, rozdíl 11 407 plemenic tak odpovídá aktuálnímu počtu 145 001. Pokles byl zaznamenán také v chovech českého strakatého skotu s tím, že v kontrole užitkovosti je momentálně 113 004 krav při propadu o 7 605 kusů.
„Tento stav odpovídá snižujícím se stavům skotu v republice. Podle statistik za rok 2009 průměrné početní stavy dojnic za posledních sedm let poklesly o 116 774 krav na 383 226 kusů. Pokud jde o užitkovost, tak u holštýnek se v kontrolním roce 2009/2010 dostala na průměrnou úroveň 8808 kg mléka při složkách 3,74 % tuku a velmi dobrým 3,27% obsahem bílkovin. U českého strakatého plemene se pak za shodné kontrolní období dosáhlo průměrné užitkovosti 6 472 kg mléka s vynikajícími složkami 3,99 % tuku a 3,46 % bílkovin a zachované produkci masa. A jaká je situace u s námi spolupracujících chovatelů v okrese Hradec Králové? V roce 2010 bylo do kontroly užitkovosti zapojeno 5407 krav, což od roku 2003 představuje pokles o více než 2 550 plemenic. S uspokojením můžeme konstatovat, že průměrná užitkovost má vzrůstající tendenci, ze 6253 kg mléka v roce 2003 se dostala na současnou úroveň odpovídající 8224 kg, což je v rámci republiky velmi slušný výsledek. Obdobně došlo k nárůstu i ve složkách při 306 kg tuku a 275 kg bílkovin, v procentuálním vyjádření má však vývoj složek spíše opačný trend. Zatímco u tuku došlo ke snížení ze 4,09 na 3,72 %, u bílkovin byl rozdíl zanedbatelný. Pokud jde o výsledky zabřezávání, tak v celkovém vyjádření za prvních šest měsíců roku 2010 zabřezlo po všech inseminacích 41,5 % krav, respektive 53,6 % jalovic, což v porovnání s předchozím rokem znamená zhoršení o 2,7 %, respektive o 3,5 %. Ve vztahu k plemenné příslušnosti pak byly celkové výsledky zabřezávání po všech inseminacích u českého strakatého skotu na úrovni 57,4 %, u holštýnek 39,5 % a u masných plemen 56,3 %. V porovnání s průměrem republiky dosahujeme lepšího zabřezávání u krav, ale horších výsledků u jalovic. No a co se týká procentuálního zastoupení plemen ve stádech s působností našeho oblastního střediska, tak dvě třetiny populace krav, přesněji 62,75 % reprezentuje holštýnské plemeno, ve 34,12 % chovů je zastoupen český strakatý skot a o zbývající podíl se dělí ostatní plemena,“ konstatoval Ing. Jaroslav Brychta.

Nabídka plemeníků
Hlavním bodem programu byla nabídka plemenných býků. Plemeníky českého strakatého a montbeliardského skotu, fleckvieh a masných plemen okomentovala Ing. Tereza Švarcová. Hlavní šlechtitelka českého strakatého plemene a odborná poradkyně chovů v jedné osobě vyzdvihla spolupráci Plema s chovatelským družstvem Impuls, díky které se základna nabízených plemeníků rozšířila. Z českých strakatých býků prověřených domácím testováním jmenovala například plemeníky Besta, Bonuse, Celebrona, Delfina, Dustina, Elixíra, Ervina, Exprese, Ezopa nebo Foxtrota. V nabídce montbeliardských býků zmínila Utacha a Valfina, za plemeno fleckvieh pak Imposia, Mangopa, Rumga, Wala, Wilhelma nebo Wossiho.
„Na masná plemena naše společnost Plemo nemá šlechtitelský program. Protože však poptávka po nich stoupá, nakupujeme dávky převážně zahraničních býků od jiných společností. V katalogové nabídce máme například irské býky plemen blonde ď Aquitaine, aberdeen angus, belgické modrobílé a masný simentál nebo francouzskou genetiku plemen charolais a limousine. Mimo to máme v nabídce ještě masné býky domácí provenience, například z chovu Ing. Hatláka z Meziboří se jedná o geneticky bezrohého charolaiského býka Senzu, ze společnosti Tegro Těšenov je to Star Red Tegro, který byl šampiónem red angusů letošních základních výběrů,“ doplnila Švarcová.
Komentářem k nabízeným holštýnským plemeníkům pokračoval ředitel divize plemenářských služeb Ing. Vítězslav Burdych. „V aktuální nabídce pro rok 2011 máme špičkové býky z České republiky, Německa, Francie, Kanady i ze Spojených států, včetně kombinací, takže si vybere opravdu každý. Máme výběr i z outcrossových býků – zástupců méně známých kombinací, což vylučuje riziko příbuznosti. Vedle standardních dávek nabízíme i extra dávky od býků s geneticky vyšší přežitelností spermií, která je oproti běžnému standardu až pětkrát vyšší. Tyto inseminační dávky s vyšší oplozovací plodností o objemu 0,5 ml jsou naším patentem a doporučujeme je do chovů, kde mají problém se zabřeznutím,“ zmínil ředitel divize plemenářských služeb Chovservisu.
Z bohaté prezentace holštýnských býků pak Burdych pro nadcházející sezónu domácím chovatelům doporučil Omega (7. v TOP ČR), Dundase (31. v kanadském TOP žebříčku), Exceptiona (57. v kanadském TOP žebříčku), Mathyse (11. v kanadském TOP žebříčku), Vierzyho (78. ve francouzském TOP žebříčku), Vaucluse (4. býk francouzského TOP žebříčku) a genomicky selektované býky Arbora (4. v kanadském TOPu), Cypripeda (1. v TOP Francie) a Goldfira (6. v TOP žebříčku SRN).

Závěr patřil chovatelům
Závěrečným bodem programu bylo vyhlašování nejlepších chovů z Královéhradecka. Z chovatelů využívajících služeb Chovservisu se v produkci tuku a bílkovin v kategorii českého strakatého plemene na stupních vítězů umístili Lubomír Bednář ze Stračova (544 kg), ZD Chýšť (539 kg) a Agrodružstvo Lhota pod Libčany (530 kg). Trojlístek chovatelů holštýnského skotu pak mělo ve shodné disciplíně následující pořadí: ZD Nechanice (644 kg), Statek Dlouhé Dvory (630 kg) a akciová společnost Polabí Vysoká (624 kg). Nejvyšší produkci bílkovin u holštýnského plemene v kategorii prvotelek dosáhla akciová společnost ZS Kratonohy, která se 385 kg, respektive 383 kg obsadila první dvě příčky. S odstupem deseti kilogramů bílkovin se na bronzovém stupínku umístila prvotelka z chovu ZD Nechanice. Shodné pořadí chovů se opakovalo i v kategorii holštýnských krav na druhé a vyšších laktacích jen s tím rozdílem, že nejvyšší produkce bílkovin odpovídala 459 kg; druhá dojnice ze ZS Kratonohy vyprodukovala o 12 kg bílkovin méně a na třetím místě figurující plemenice z nechanického chovu dosáhla 442 kg. V kategorii českého strakatého plemene se nejužitkovější prvotelkou v produkci bílkovin stala kráva z Agrodružstva Lhota pod Libčany (342 kg). Druhá nejvyšší produkce bílkovin (333 kg) patřila prvotelce ze ZD Nechanice, trio nejlepších uzavírala opět dojnice z vítězného podniku (330 kg). Umístění v kategorii starších krav dominovaly plemenice na prvním a třetím místě ze ZD Chýšť, které vyprodukovaly 427 a 412 kg; mezi ně se s produkcí 422 bílkovin vklínila dojnice z akciové společnosti ZAS Mžany. Agrodružstvo Lhota pod Libčany bylo ještě oceněno za krávu s nejvyšší celoživotní užitkovostí. Plemenice č. 8746/501 narozená v roce 1993 a momentálně čeká šestnáctého potomka za svých patnáct laktací dala 108055 kg mléka při složkách 3,56 % (3850 kg) tuku a 3,56 % (3843 kg) bílkovin.
Klíčové informace:
- Druhé ze tří plánovaných setkání chovatelů skotu se uskutečnilo ve Hvozdnici.
- Záměrem pořádající společnosti Chovservis bylo představit spolupracujícím chovatelům skotu aktuální nabídku plemeníků českého strakatého, holštýnského a montbeliardského skotu, dále býků fleckvieh a masných plemen.
- Součástí akce bylo vyhlášení nejlepších chovů hospodařících na Královéhradecku.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down