02.07.2012 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovatelský svátek zahájily děti

Od roku 2000 patří regionální chovatelský den v Syřenově k významným zemědělským akcím Libereckého kraje. Stejně jako v předchozích letech i jeho letošní sedmý ročník proběhl tradičně v areálu podniku ZEOS Lomnice, a. s. pod hradem Kumburkem. Pestrému programu dominovala komentovaná přehlídka krav českého strakatého plemene. Na sestavení velmi pěkné soutěžní kolekce třiceti dojnic se podíleli chovatelé z osmi podniků ze Semilska, Trutnovska a Jičínska.

 
Také sedmé pokračování chovatelského dne v Syřenově se uskutečnilo za podpory Libereckého kraje, Regionální agrární rady Libereckého kraje a Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat v režii akciových společností Chovservis a ZEOS Lomnice.
Třetí červnový pátek se tak v podnikovém areálu živočišné výroby pořadatelské společnosti opět sešli chovatelé z osmi podniků, kteří sestavili soutěžní kolekci patnácti prvotelek a stejného počtu krav na druhých a vyšších laktacích. Z předvedených krav jich bylo šest ze stájí v Nové Vsi, Rváčova a Syřenova domácí akciové společnosti. O jednu méně k soutěžnímu klání přivezli chovatelé z podniku Agrochov Stará Paka, čtyřmi dojnicemi se prezentovaly tři chovy, respektive akciové společnosti Kalenská zemědělská, ZAS Mžany a Lužanská zemědělská. Zmiňovanou pětici chovatelských podniků pak třemi krávami doplňovalo ZD Horal a dále ZD Dobrá Voda, které podobně jako společnost AGROJILM předvedlo dvě zvířata českého strakatého plemene.

Tři skupiny prvotelek
Ještě před zahájením hodnocení krav, které proběhlo pod taktovkou Ing. Pavla Krále ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu (SCHČSS), dostaly od pořadatelů prostor děti. S tanečním číslem nejprve vystoupil umělecký soubor Špalíček, bezprostředně po něm předvadiště patřilo dětem zaměstnanců místního podniku, které v kruhu vodily telata. Teprve potom se v předváděcím kruhu postupně vystřídaly tři skupiny prvotelek, dvě skupiny krav na druhé laktaci a konečně skupina krav na třetí až páté laktaci.
První pětice plemenic reprezentující linie Bojar, Honig a Junek byla až na jedinou výjimku středního tělesného rámce. Do finálového klání o šampiónku výstavy se z prvního kola propracovala prvotelka s ušním číslem 198 551 ze ZD Dobrá Voda. Další krávou postupující ze skupiny byla plemenice č. 147749 z chovu společnosti AGROJILM, která se stala kandidátkou ocenění za krávu s nejlepším vemenem.
„Prvotelka, které jsem přisoudil první místo, vyniká velkým tělesným rámcem, nadprůměrným osvalením, prostorným středotrupím a solidně utvářeným vemenem. Předností krávy, která postupuje do finále o krávu s nejlepším vemenem je utváření a kapacita vemene, stejně tak má ideální rozmístění a postavení struků,“ vysvětlil své rozhodnutí bonitér SCHČSS.
Ve druhé skupině byly předvedeny plemenice dvou linií – Honig a Radi. Z pětičlenné skupiny exteriérově i velikostně vyrovnaných zvířat perfektně reprezentujících užitkový typ Ing. Král vybral tři prvotelky – dvě (kráva č. 220 872 z chovu Kalenská zemědělská, a.s. a kráva č. 212 834 ze ZAS Mžany, a. s.) do finále o šampiónku chovatelského dne a třetí (č. 144 674 z chovu ZD Horal) kvalifikoval do finále o krávu s nejlepším vemenem.
Poslední skupina prvotelek reprezentovala potomstvo po rakouském býkovi RAD 276, o němž se mezi plemenáři hovoří jako o nositeli pozitivních znaků. Bez ohledu na chov, z něhož byly dcery po zmiňovaném plemeníkovi v Syřenově předvedeny (Kalenská zemědělská, a.s., ZEOS Lomnice, a.s., ZAS Mžany, a. s., Agrochov Stará Paka, a. s., Lužanská zemědělská, a. s.) se všechny prezentovaly středním tělesným rámcem ve vynikajícím užitkovém typu. K jejich přednostem je třeba ještě přičíst dobře utvářená a upnutá vemena s optimálně rozmístěnými a postavenými struky. Právě tento exteriérový znak rozhodl o postupu krávy č. 220 720 z chovu akciové společnosti Lužanská zemědělská do dalšího kola. Do velkého finále šlechtitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu vybral plemenici s ušním číslem 212 835 z chovu ZAS Mžany, a. s.

Krávy na druhé a vyšších laktacích
Čtvrtá předvedená skupina krav na druhé laktaci byla sestavena z dcer po plemenících linií Honig, Bojar a Redez. Jinými slovy po býcích, kteří se v připařovacích plánech využívali před pěti lety.
„Z této skupiny, na níž jsou čitelné provozní šrámy do finálového kola postupuje kráva č. 191 197 z chovu akciové společnosti Lužanská zemědělská. Vybraná kráva je středního tělesného rámce, exteriérově pevná s vynikající stavbou těla a mechanikou končetin a velmi pěkně utvářeným vemenem,“ pokračoval v komentáři Ing. Král.
Také následující pátou skupinu tvořily krávy na druhé laktaci. U předvedené pětice reprezentantek linií Honig, Radi a Redez bonitér vyzdvihl užitkový typ, výborné osvalení, dobrou konstituční pevnost a bezproblémovou mechaniku končetin. U krávy č. 180 035 ze stáje Roškopov patřící akciové společnosti Agrochov Stará Paka, která postoupila do finále bonitér ještě vyzdvihl prostorné středotrupí ukazující na obrovskou šířku a hloubku těla.
Poslední skupina byla složená z krav na třetí až páté laktaci. Představitelky linií Honig, Tartars, Morelo a Bavor byly ukázkou směru šlechtění českého strakatého skotu.
„Předvedená skupina nejstarších plemenic zasluhuje absolutorium, protože mají vše, co od českého strakatého plemene vyžadujeme. I přes větší tělesný rámec jsou předvedené starší krávy velmi dobře osvalené a prezentují se výbornými ukazateli konstituční pevnosti. Do dalšího kola jsem vybral nejstarší krávu letošního chovatelského dne s číslem 099 849, která upoutá svou neuvěřitelnou vitalitou. Finálová účastnice pocházející z chovu ZD Dobrá Voda je nadprůměrně osvalená, s vynikající hloubkou středotrupí, špičkově utvářenou zádí a funkčními končetinami,“ vyjmenoval zkušený šlechtitel.

Oceněné krávy
Do užšího trojčlenného finálového výběru o krávu českého strakatého plemene s nejlépe utvářeným vemenem se dostaly plemenice reprezentující podniky AGROJILM, s. r. o., ZD Horal a Lužanská zemědělská, a. s. V rozhodujícím rozstřelu se vítězkou stala prvotelka číslo 147 749 po Astarovi HG 192 ze stáje Jilemnice akciové společnosti AGROJILM.
„Ve finále o nejlepší vemeno se většinou rozhoduje mezi prvotelkami, které na rozdíl od krav na vyšších laktacích mají perfektně upnutá vemena. Také v tomto případě zvítězila kráva na první laktaci. Její vemeno je dostatečně kapacitní v předních i zadních délkách, závěsný vaz je vyjádřen nadprůměrně, velmi dobře je utvářen i úhel předního upnutí vemene. Bezchybné rozmístění a postavení struků je spolu s jejich optimálním utvářením skutečně ukázkové,“ argumentoval dále.
Z vybraného počtu sedmi reprezentantek podniků ZD Dobrá Voda, Kalenská zemědělská, a. s., ZAS Mžany, a. s., Lužanská zemědělská, a. s. a Agrochov Stará Paka, a. s., získala titul šampiónky nejstarší předvedená plemenice číslo 099 849 952. Nejlepší kráva sedmého ročníku chovatelského dne v Syřenově po plemeníku MOR 059 pochází ze Zemědělského družstva Dobrá Voda. Pro úplnost zbývá ještě dodat, že šampiónka se narodila 27. 7. 2005 a na své maximální čtvrté laktaci dala 10 327 kg mléka s 3,84 % tuku (397 kg) a 3,69 % bílkovin (381 kg). V současné době její denní nádoj odpovídá úctyhodným osmatřiceti litrům.
„Jde o krávu, která je z mého pohledu nejtypičtější představitelkou českého strakatého plemene. Na své páté laktaci předčila svoje konkurentky obrovským rámcem těla, výborně vyjádřeným kombinovaným typem, ale především neuvěřitelnou konstituční pevností celého těla, která nebyla nijak poškozena ani dosavadní produkcí mléka,“ okomentoval úřadující šampiónku Ing. Pavel Král.

Je ukázkou dobrých příkladů
V kalendáři konání zemědělských akcí si regionální chovatelský den v Syřenově našel své pevné místo. Nejen chovatelská, ale i laická veřejnost má příležitost vidět, kam směřuje šlechtění českého strakatého skotu v podmínkách podhorské oblasti.
„Chovatelský den v Syřenově patří k akcím, které zvyšují prestiž agrárního odvětví v očích veřejnosti. Je ukázkou dobrých příkladů, ale zejména pak příležitostí přátelských setkání lidí, kteří v oboru pracují a kteří si vzájemně mohou vyměňovat zkušenosti. Za naplnění tohoto významu, držení tradice i v ekonomicky nelehké době se sluší poděkovat organizátorům za práci, kterou odvádějí ve prospěch nás všech,“ řekl na adresu chovatelského svátku v Českém ráji předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Martin Balatka.

Klíčové informace:
- Chovatelský den v Syřenově proběhl letos 22. června již po sedmé.
- Hlavním bodem programu byla komentovaná přehlídka třiceti krav českého strakatého plemene.
- Na sestavení soutěžní kolekce dojnic se podíleli chovatelé z osmi podniků ze Semilska, Trutnovska a Jičínska.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down