Chovatelům prasat patřil jeden den

Přehlídkou jednotlivých kolekcí prasat bylo zahájeno hodnocení současné úrovně šlechtitelského programu u 97 přihlášených plemenných a chovných zvířat z dvaadvaceti chovů. Do ochozů malého předvadiště pavilónu zlákala chovatele i aukce třiceti plemenných kanečků prezentujících jak mateřská, tak otcovská plemena.

Bezprostředně po předvedení jednotlivých plemen a syntetických linií zástupci Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě – Ing. Jaroslav Hajda, CSc., a Ing. Čestmír Pražák, CSc. – předali chovatelům ceny za nejlepší zvířata.
Absolutním šampiónem Národní výstavy Přerov 2005 se stal plemenný kaneček plemene bílé ušlechtilé – super plodné linie z NŠCH Milotický hospodář, s. r. o, Milotice nad Bečvou. Vítězný kaneček č. 4189044, který se narodil 28. 10. 2004 a kterého komise ohodnotila nejvyšší známkou pět, je po otci Alibi 1 (importem z Irska); matka je po dánském plemeníkovi Daman 1. Jeho vlastní užitkovost byla na úrovni průměrného denního přírůstku 691 g (v testu 1224 g), s výškou hřbetního tuku 0,62 cm a podílem libové svaloviny 64,8 %. Šampión, představující optimální plemenný typ, byl s vyvolávací cenou 70 000 Kč současně nejdražším zvířetem nákupního trhu.

Nejlepší zvířata mateřských plemen
Cenu za nejlepšího kanečka mateřských plemen získal osmiměsíční kaneček č. 4122655 plemene bílé ušlechtilé z NŠCH Rolnické sdružení Dobřínsko. Jeho otcem je Daman 32, matka je po plemeníkovi Danken 31. Výsledky vlastní užitkovosti: průměrný denní přírůstek 745 g (v testu 1127 g), výška hřbetního tuku 0,58 cm, podíl libové svaloviny 65 %.
Kaneček č. 4264103 po otci Hraddan 37 a matce po plemeníkovi Duplikat 59 z chovu Ing. Miloslava Janečka (NŠCH Velehrádek) byl vyhodnocen jako nejlepší kaneček plemene landrase. Vlastní užitkovost: průměrný denní přírůstek 748 g (v testu 1116 g), výška hřbetního tuku 0,51 cm, podíl libové svaloviny 66,7 %.
Cenu za nejlepší kolekci prasniček mateřských plemen si odnesl Miroslav Vyoral, RŠCH Brumovice. Jeho zvířata plemene landrase původem po Decibel 50 a Denver 37 z pozice matky představovala vynikající plemenný typ. Vynikala ušlechtilostí, rámcovostí, byla dostatečně chodivá, s dobrou mléčnou lištou a výrazným pohlavním výrazem.

Nejlépe hodnocená zvířata
v otcovské pozici
Nejlepším kanečkem otcovských plemen se stal kaneček č. 4350375 plemene duroc z NŠCH Dolní Životice, zemědělského podniku Otice, a. s. Sedmiměsíční kaneček po otci Domek 42 a matce po dánském plemeníkovi Druid 1 měl průměrný denní přírůstek od narození 720 g (v testu 1147 g), výšku hřbetního tuku 0,60 cm a podíl libové svaloviny 65,8 %. Komise ho ohodnotila jako typického představitele plemenného typu. Jeho užitkový typ charakterizovala dobrá délka středotrupí, včetně dobré mechaniky končetin.
Ocenění za nejlepší kolekci kanečků plemene pietrain získali kaneček č. 4802661 a kaneček 4802663 ze šlechtitelského chovu Žebnice, Kralovická zemědělská, a. s. Oba bratři představovali rámcová zvířata, vynikajícího užitkového a plemenného typu. Na adresu šlechtitelského chovu je třeba říci, že kralovická akciová společnost má ve stavu 54 % matek kanců z celkového počtu 242 plemenic, rozptýlených v deseti podnicích po republice.

Ocenění hybridi
V kolekci hybridních zvířat byl nejlépe hodnocen kaneček č. 4481738 syntetické linie 48 ze zemědělského podniku Otice, a. s. Kaneček po otci Platan 26 a matce po plemeníkovi Aktiv 23 měl průměrný denní přírůstek od narození 784 g (v testu 1309 g), výšku hřbetního tuku 0,50 cm a podíl libové svaloviny 67 %. Vyvolávací cena kanečka, který vynikal tělesným rámcem a dobrým fundamentem byla 40 000 korun.
Konečně cenu za nejlepší kolekci chovných F1 prasniček (BU x L) získal školní statek Český Těšín, RCH Zpupná Lhota. Předváděná zvířata vynikala dobrou zmasilostí, dostatečnou délkou středotrupí a ideálně osvalenou kýtou. Byla excelentní i v hodnocení vývinu zevních pohlavních orgánů a mléčné lišty s rovnoměrně rozmístěnými a vyvinutými struky.
Říká se, že vítězí jen ti nejlepší, ale letošní Přerov byl vítězstvím všech chovatelů, kteří přispěli k důstojné prezentaci tuzemského genofondu prasat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *