07.11.2017 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co ještě nebylo řečeno o mykotoxinech?

V posledních letech je problematika mykotoxinové kontaminace krmiv pro dojnice velice intenzivně studována a množství informací na toto téma, které jste se mohli dozvědět, je značné, přesto nás ale napadají ještě některé další otázky, které doposud zodpovězeny nebyly.

Mykotoxiny se vyskytují celosvětově téměř ve všech zemědělských a jejich spektrum a rozšíření závisí mj. i na geografických a klimatických podmínkách. Právě klimatické změny jsou důležitým faktorem, který ovlivňuje koncentraci mykotoxinů jak v krmivech, tak i v potravinách  i přes to, že došlo k velkému pokroku v oblasti prevence výskytu mykotoxinů při pěstování zemědělských plodin a ke zlepšení agrotechnických postupů. V současné době je známo více než 300 mykotoxinů, avšak vědecká pozornost je zaměřena především na ty z nich, u kterých byly prokázány rakovinotvorné/nebo toxické účinky. S rozvojem moderních analytických metod dochází k rozšiřování spektra mykotoxinů, na které mohou být krmiva v rámci multitoxinové detekce testována. Některé druhy Fusarium jsou zodpovědné za produkci další skupiny bioaktivních látek, která je nazývána „emerging“ či „minoritní” mykotoxiny. Tato skupina zahrnuje enniatiny (především enniatin B, B1, A a A1), beauvericin (BEA) a fusaproliferin, na které se v poslední době soustředí zájem vědecké i odborné veřejnosti pro širokou škálu jejich biologických aktivit, zejména pro jejich antimikrobiální a ionoforní účinky. Výskyt mykotoxinů v krmivech pro dojnice je poměrně častý a týká se základních krmiv, zejména konzervovaných, a krmných směsí. I když koncentrace mykotoxinů v jednotlivých krmivech nemusí být z legislativního hlediska alarmující, vzhledem k výši celkového denního příjmu těchto krmiv jsou zvířata ve výsledku vystavena značné mykotoxinové zátěži. Tuto zátěž ještě zvyšuje fakt, že v krmivech bývá poměrně často zjištěn společný výskyt více různých mykotoxinů, jejichž účinky mohou být aditivní nebo i synergické. Pokud máme k dispozici údaje o příjmech krmiva, obsahu jednotlivých mykotoxinů a dojivosti, můžeme odhadnout celkovou expozici dojnic mykotoxiny i míru rizika kontaminace mléka.*

Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D., MVDr. Jana Krejcarová, Ph.D., Ústav výživy zvířat, VFU Brno

Podrobněji v NCH 11/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down