20.11.2008 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Den mléka zaujal již po jedenácté

Chovatelé, šlechtitelé skotu a zpracovatelé mléka se setkali v areálu České zemědělské univerzity na Suchdole na konferenci, zaměřené na předpoklady rentabilní produkce mléka. Více než sto účastníků si vyslechlo přednášky týkající se managementu stáda dojnic, funkčních vlastností zvířat a kvality mléka a jeho zpeněžování.

Dopoledne mezinárodní konference bylo věnováno plenárnímu zasedání, přednášky se zabývaly aktuálními problémy ve šlechtění holštýnského a českého strakatého skotu.

V letošním roce došlo ke zvětšení počtu vlastností, z nichž se v České republice odhadují u dojeného skotu plemenné hodnoty (PH). Nově jsou k dispozici PH pro dlouhověkost, respektive délku produkčního života. Nejnovějším nástrojem je interaktivní prohlížeč plemenic, který funguje přes webové rozhraní na www.plemdat.cz. Tento prohlížeč zobrazuje jednotlivá zvířata ve stájích a poskytuje informace o veškerých datech, která jsou k dispozici v plemenářských databázích. Vyvinut byl nový genomický test, který významně posunul možnosti dosud používaných jednogenových satelitních testů. Aby bylo možné zjistit, zda je tento test funkční, bylo otestováno více než pět tisíc holštýnských býků a odvozeny vztahy mezi plemennou hodnotou získanou tradiční metodou podle potomstva a jednotlivými sekvencemi DNA.
Také u kombinovaného skotu se mléčná užitkovost v posledním období vyvíjela velmi dynamicky, a to nejenom v České republice u populace strakatého skotu, ale i u dalších evropských populací. Meziroční nárůst užitkovosti se pohybuje v ČR na úrovni 120 kilogramů mléka s relativně stabilním obsahem tuku a bílkovin v mléce při současném významném zlepšení chovatelských podmínek managementu chovu skotu. Souběžně s nárůstem užitkovosti se však stále více setkáváme s problémy v podobě zkrácení délky produkčního života a horších reprodukčních vlastností. Šlechtitelské programy skotu musí reagovat na měnící se situaci produkčních podmínek Evropské unie a její společné zemědělské politiky. Ve šlechtitelských opatřeních musí vzít v úvahu faktory ovlivňující efektivitu produkce mléka, a tím zajistit konkurenceschopné postavení plemene a jeho chovatelů.

Technika a technologie dojení
Další blok referátů se týkal rentability výroby mléka, srovnání ekonomiky produkce mléka v České republice a ve vybraných evropských chovech a také obměny stáda krav a jeho vlivu na efektivnost výroby mléka. Dojení krav bylo v prezentacích přednášejících posuzováno z hlediska chovatelských, technologických a technických rezerv při dojení v dojírnách a vztahu mikroklimatu ve stáji a četnosti robotizovaného dojení. V příspěvcích se poukazovalo na aspekty, které jsou v produkci mléka velmi často opomíjeny a které přímo ovlivňují užitkovost, zdraví, dlouhověkost dojnic a celkovou ekonomiku chovu

Zdraví končetin a paznehtů
Odborný veterinární lékař z Rakouska přednášel o managementu zdravotního stavu paznehtů u vysokoužitkových dojnic a o jeho vlivu na vysokou mléčnou užitkovost a stabilní reprodukci stáda. Onemocnění paznehtů a končetin ve stádech skotu se v souvislosti s celoročním ustájením ve volných stájích celosvětově vyvinula v důležitý a ne ojediněle se vyskytující problém, ohrožující existenci chovu. V každodenním poradenství představují onemocnění paznehtů a končetin zároveň jeden z nejhůře řešitelných problémů vzhledem k tomu, že vedle bolestí a škod na zvířeti vznikají majiteli zvířat i náklady na ošetření a náklady na obměnu stáda a škody při ztrátách zvířat.


O mléce přežvýkavců na posterech

Po obědě v odpoledních hodinách program pokračoval diskusí u posterů, na kterých byla prezentována další témata týkající se produkce mléka. Bylo vyvěšeno celkem patnáct posterů a široká tématika se týkala výživy a krmení dojnic, reprodukce ve stádě krav, hodnocení zdravotního stavu dojnic a jejich mléčné žlázy a také proplácení kvality syrového mléka. Posterové příspěvky nebyly zaměřeny pouze na mléčnou užitkovost krav, třetina z nich byla věnována mléčné užitkovosti a kvalitě mléka ovcí a koz a zaměřily se na dynamiku změn kvalitativních znaků ovčího a kozího mléka v průběhu laktace, hodnocení zpracovatelnosti, syřitelnosti mléka malých přežvýkavců. V současnosti dochází v České republice k rozvoji chovu ovcí a zároveň stoupá procentuální zastoupení dojených plemen ovcí. Budují se farmy a minimlékárny, odpovídající normám EU. Kromě tradiční výroby ovčích sýrů lze ovčí mléko zpracovávat na tvaroh (brynzu), jogurty, kefírové mléko, syrovátku (žinčicu), ochucené mléko, ochucenou syrovátku i zmrzlinu.
XI. mezinárodní konferenci Den mléka 2008 pořádala katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU ve spolupráci s firmou Sano – Moderní výživa zvířat s. r. o., Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s., Svazem chovatelů českého strakatého skotu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down