01.10.2022 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Den otevřených dveří v Dubenci

Koncem září se a areálu v Dubenci v okrese Trutnov uskutečnil den otevřených dveří společnosti Karsit Agro, a. s. Jeho součástí byly například komentované prohlídky posklizňové linky a výrobny krmných směsí, předvedení skotu plemen charolais a holštýn a prasat plemen pietrain a přeštické černostrakaté či ukázka historické i současné zemědělské techniky.

 Návštěvníci si také mohli prohlédnout farmu a ochutnat a zakoupit produkty, které Karsit Agro vyrábí. Ani děti nepřišly zkrátka, byl pro ně připraven speciální program zahrnující třeba projížďku kočárem taženým koňmi či naučnou stezku.

Karsit Agro hospodaří v obilnářské a z části v řepařské vlhčí výrobní oblasti. Obdělává 4000 ha zemědělské půdy v 36 katastrálních územích, z toho je 3200 ha půdy orné. V celé oblasti jsou zastoupeny všechny druhy půd – od lehkých písčitých a písčitohlinitých půd, přes nejkvalitnější půdy po nejtěžší půdy jílovité až jíl. Tyto nejtěžší půdy jsou většinou zatravněny a využívají se především k spásání masným skotem.

Pěstování plodin již historicky ovlivňuje zaměření podniku z větší části živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby, a to zejména kvalitní jetelové a vojtěškové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysokoprodukční stádo dojnic.

Na orné půdě se pěstují především obilniny, krmné plodiny a řepka. Největší plochu zaujímá pšenice ozimá na 500 ha, ječmen ozimý na 200 ha, tritikale ozimé na zhruba 120 hektarech a ječmen jarní na přibližně 60 ha. Na třiceti hektarech se pro zabezpečení krmivové základny obory pěstuje oves. Na přibližně 550 ha vysévají řepku.

Z krmných plodin se pěstuje kukuřice na siláž (300 ha), jetel luční (170 ha) a vojtěška na (35 ha). Zbylá výměra připadá na cukrovku (100 ha), mák a hrách (70 ha).

Podle ředitele společnosti Ing. Libora Sedláčka podnik navazuje na tradici bývalého ZD Dubenec, které mívalo 1500 krav na deseti střediscích. „V roce 2009 došlo v našem podniku ke vstupu majoritního akcionáře Karsit Group SE a s tím souvisel také příliv investic. První větší byla rekonstrukce porodny prasnic v roce 2011. Dále byla postavena nová posklizňová linka, která má po dokončení II. etapy kapacitu 11 000 tun obilí, dva příjmové koše s dočištěním a dosoušením včetně navazující výrobny krmných směsí.

Pro odchov telat jsme zrenovovali teletník s mléčným automatem, postavili jsme odchovnu jalovic pro 360 kusů a produkční stáj pro 260 krav,“ vypočítal ředitel vylepšení z posledních let. „Další akcí byla stavba výkrmny býků, kterou jsme realizovali před čtyřmi lety,“ dodal ještě. Poslední akcí byla přestavba bývalého golfového areálu Nová Amerika na zimoviště pro 260 krav plemene charolais s navazujícím pastevním areálem o velikosti 150 ha.

V Dubenci se chová skot bez tržní produkce mléka již několik desítek let. Postupným šlechtěním a dovozem 140 jalovic z Francie vzniklo z původních kříženek čistokrevné stádo plemene charolais, aktuálně s počtem 300 matek. V podniku se produkují i plemenní býci, první výběry proběhly již v roce 2016.

Pro výkrm býků by zástavový skot z vlastního obratu nestačil, proto podnik nakupuje a vykrmuje zástav i od okolních chovatelů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down