13.07.2006 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Den v Syřenově chovatele přitahuje

Od roku 2000 patří regionální chovatelský den v Syřenově k významným zemědělským akcím Libereckého kraje. Magnetem pro návštěvníky je přehlídka skotu spojená s oceňováním nejlepších chovatelů. Stejně jako v předchozím ročníku se představila zvířata z osmi chovů plemen českého strakatého a holštýnského.

Čtvrté setkání chovatelů skotu v Syřenově proběhlo 23. června v areálu akciové společnosti Zeos Lomnice. Kromě firmy Zeos je zinscenovaly Chovservis, a. s., Hradec Králové, za podpory Libereckého kraje. Stejně jako v uplynulých třech ročnících bylo vyhlášení šampiónky výstavy v kategorii českého strakatého a holštýnského plemene a dále plemenice s nejlepším vemenem vyvrcholením celé akce. Pro nejlepší plemenice ve jmenovaných kategoriích byly připraveny tři poháry, a to od Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat (v kategorii holštýnského plemene), dále od Svazu chovatelů českého strakatého skotu (v kategorii českého strakatého plemene) a nakonec od Českomoravské společnosti chovatelů (za nejlepší vemeno).

Prezentace skotu
Zatímco v expozici českého strakatého plemene představilo zvířata ze svých chovů pět zemědělských podniků (Kozákov – družstvo, Kalenská zemědělská, a. s., Slako s. r. o., Zeos Lomnice, a. s., a nakonec ZD Horal), úroveň holštýnského skotu prezentovali tři chovatelé, a to Zea-Land, s. r. o, Zeos Lomnice, a. s., a do třetice ZD Dubenec, a. s. Expozici zvířat ještě doplňovali malí přežvýkavci, zastoupení po jednom plemeni ovcí (suffolk) a koz (hnědá krátkosrstá) a několik plemen králíků a hrabavé drůbeže. Již neodmyslitelnou součástí syřenovské chovatelské akce se staly i divácké soutěže, o které je tradičně velký zájem.
„Pořádání chovatelských dnů je jednou z příležitostí, jak pomoci propagaci zemědělství a života na venkově. Letos je to již šest let, co jsme ve spolupráci s akciovou společností Zeos Lomnice odstartovali první ročník chovatelského dne v Syřenově. Od prezentace zvířat a techniky z jednoho podniku jsme se prezentacemi skotu z osmi zemědělských podniků v kraji a nabídkou zemědělské techniky od dvou desítek firem dostali na úroveň, která Syřenov řadí mezi největší akce Libereckého kraje. Myslíme si, že pro ukázku pokroku šlechtění u českého strakatého plemene a holštýnského skotu a vývoje zemědělské techniky je konání této regionální akce ve dvouletých intervalech ideální,“ uvedl Ing. Jan Šollar z východočeské akciové společnosti Chovservis.

České strakaté v převaze
Ještě před zahájením hodnocení expozice českého strakatého plemene, které vedl Ing. Pavel Král ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu, opanovala předvadiště skupina šesti telat, složená ze tří jaloviček po plemeníku Bavor 88 a stejného počtu býčků po REZ 351. Teprve potom mohlo do kolbiště postupně přijít všech čtyřiadvacet plemenic z pěti chovů.
První předvedená skupina pěti plemenic reprezentující linii Mrak byla vynikajícího rámce a osvalení, které odpovídá chovnému cíli. Také další exteriérové znaky v podobě vynikající spěnky a zaúhlení končetin spolu s dobře utvářeným vemenem byly vizitkou vynikajícího zakladatele jmenované linie, na jejímž počátku stál býk Primas 126.
Ve druhé skupině byly předvedeny plemenice po Hartlovi 44, který byl v letech 2001 až 2002 využíván pro plemenitbu v Semilech i na Trutnovsku. „Plemeník Hartl 44 splnil očekávání a zasadil se o zvětšení tělesného rámce, osvalení a kvalitu končetin v našich stádech. Pro vylepšení mléčné užitkovosti se v druhém kole ještě v připařovacích plánech využíval plemeník REZ 368. Výsledkem této šlechtitelské práce jsou rámcová zvířata s dobře utvářenými vemeny, dobrým postavením struků a dobrými končetinami,“ doplnil na adresu plemeníka německého původu Šollar.
Třetí skupina byla samičím potomstvem po plemenících SAL 25, RAD 64 a BACH 63, kteří podle komentáře ještě v nedávných letech patřili k tahounům připařovacích plánů Plemo. Zejména tři předvedené plemenice – dcery býka SAL 25 vynikaly osvalením, korektními končetinami i kapacitním vemenem.
Čtvrtá předvedená skupina byla sestavena z dcer po plemenících Honig 76, Junek 618 a Bojar 133, tedy zlepšovatelích v tělesné stavbě, dále v utváření končetin i vemene.
Po zakladateli linie MOR 59, který v regionu patří k hojně využívaným plemeníkům, byla předvedená poslední skupina krav v kategorii českého strakatého plemene. Podle Šollara také ony patřily k vynikajícím reprezentantkám plemene s vynikajícím osvalením, dobrým utvářením končetin s vysokou patkou a samozřejmě i s kapacitním vemenem s pravidelně postavenými a rozmístěnými struky.

Nejlépe hodnocené krávy
Do užšího výběru o krávu českého strakatého plemene s nejlépe utvářeným vemenem se dostaly čtyři plemenice z podniků Zeos Lomnice, ze stáje Syřenov, Nová Ves a Rváčov. Pětičlennou skupinu ještě doplnila plemenice ze ZD Horal, Vysoké nad Jizerou ze stáje Sklenařice. V rozhodujícím rozstřelu se vítězkou stala kráva číslo 004025951 po Bachovi 63, který pochází z chovu akciové společnosti Kalenská zemědělská. Vítězná plemenice ze stáje v Nové Vsi, narozená 5. 12. 2003 měla užitkovost za 57 dní v první laktaci 1436 kg mléka se složkami 3,83 % tuku (55 kg) a 3,06 % bílkovin (44 kg). „Rozhodoval jsem se mezi třemi plemenicemi, ale o triumfu krávy s katalogovým číslem 15 rozhodlo výrazné žláznaté a dobře upnuté vemeno s pravidelně rozmístěnými struky,“odůvodnil své rozhodnutí Král.
Z vybrané pětice reprezentantek podniků Kalenská zemědělská, (stáj Horní Kalná), Zeos Lomnice, (stáje Rváčov a Syřenov), Slako, s. r. o., Slaná u Semil, (stáj Slaná) získala titul šampiónky v kategorii českých strak plemenice číslo 001287952. Nejlepší kráva chovatelského dne v Syřenově po plemeníku MKM 221 pochází ze šlechtitelského chovu Kalenská zemědělská. Narodila se 5. 8. 2003 a předpokládaná užitkovost na první laktaci je 6250 kg mléka s 3,9 % tuku (245 kg) a 3,45 % bílkovin (215 kg). „Bylo to opravdu těžké rozhodování. Mám ale za to, že vítězná kráva představuje ideální kompromis mezi požadovanými znaky, to je mezi osvalením a mléčnou užitkovostí. Má výbornou kohoutkovou výšku, vynikající končetiny i vemeno,“okomentoval vítězku Král.

Tucet holštýnek
Ze skupiny šesti holštýnek, které po dvou plemenicích předváděli chovatelé z podniků Zea –Land, s. r. o, Karlovice – Roudný, dále Zeos Lomnice a ZD Dubenec, upoutala chovatelskou veřejnost šestiletá kráva číslo 154450510 Dubenec Tereza z chovu podkrkonošské akciové společnosti, která reprezentovala úroveň našich chovatelů v Oldendurgu. Plemenice narozená 27. 10. 2000 po Dennisovi z matky Dubenec Martina po Feikjes Rabamba udělala dojem i na hodnotitelku kolekce předváděných holštýnských krav Ing. Naďu Macháčkovou, která jí svým verdiktem přisoudila první místo.
Akciová společnost ZD Dubenec, která se specializuje na chov skotu, má ve stádu 850 dojnic holštýnského plemene. Asi od poloviny z nich, které jsou ve volném ustájení, dosahují od starších krav průměrnou užitkovost 9200 kg mléka za laktaci, prvotelky pak mají užitkovost o 1200 kg mléka nižší. Je reálný předpoklad, že po dokončení rekonstrukce ustajovacích kapacit se zvýší užitkovost i dojnic ve vazných stájích, kde je momentálně průměrný denní nádoj 26 litrů.
Podle vyjádření zootechnika zmiňovaného podniku Ing. Libora Sedláčka se mohou pochlubit také exteriérem plemenic, zvláště vemeny dojnic, které jsou prý excelentní. I to je důvod, proč je o jejich plemenné jalovice takový zájem. A díky plemenici Tereze, která začíná sbírat vavříny i v chovatelských soutěžích, má jmenovaná akciová společnost velmi dobře našlápnuto k ještě větší chovatelské slávě.
V kalendáři zemědělských akcí si regionální chovatelský den v Syřenově našel své pevné místo. „Je to příležitost ukázat chovatelům, kam směřuje šlechtění obou dojených plemen v podmínkách podhorské oblasti. Předváděním plemenic po vynikajících otcích se snažíme chovatelům také odpovědět, jak při zachování struktury výroby produkovat s co nejnižšími náklady. Pro využití ve stádech pak nabízíme býky v široké škále požadovaných vlastností, vždy s důrazem na aktuální dosaženou hodnotu syntetického indexu.
A o tom, jak se nám to daří, je i dnešní Syřenov 2006,“ řekl na úplný závěr Šollar.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down