Deník nemocí a jejich léčení

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Zájemci o přednášky se sešli v zasedací místnosti areálu Českomoravské společnosti chovatelů a. s. v Hradištku pod Medníkem. Během přednášek na semináři byli účastníci mimo jiné seznámeni s problematikou deníku nemocí a léčení.

Přednášku o využití deníku nemocí a léčení a analýze nasbíraných údajů o diagnózách si připravila Ing. Eva Kašná, Ph.D. (VÚŽV) a aktuální stav, počty přihlášených farem a možnost implementace dat z jiných programů i perspektivy deníku byly tématem přednášky doc. MVDr. Aleny Pechové, CSc. (VFU Brno).

Analýza nasbíraných dat

Ing. Kašná uvedla, že pro genetická hodnocení mají k dispozici soubor více než 92 tisíc údajů o výskytu/absenci diagnóz/úkonů v 53 tisících laktacích u 44 tisíc krav.

Genetické hodnocení probíhá u nemocí vemene a paznehtů, u poruch reprodukce s ním lze v nejbližší době počítat, a to u zadržení lůžka, metritidy a syndromu ovariálních cyst. Genetické korelace jsou většinou kladné a blízké nule. Nejvyšší hodnoty jsou mezi porodní parézou a dislokací slezu (75 %), zadržení lůžka a metritidou (61 %), endometritidou a dislokací slezu (49 %), metritidou a endometritidou (45 %). Znamená to, že šlechtění na jeden znak vyvolá žádoucí odezvu u znaků korelovaných.

Aktuální stav

Doc. MVDr. Alena Pechové, CSc., řekla, že deník byl zprovozněn v roce 2017 a v současné době jej aktivně využívá zhruba 60 chovatelů. Je rozdělen do sedmi základních oddílů – Vložení nového onemocnění, Nemocná zvířata, Všechna zvířata, Skupiny zvířat, Sklad léčiv, Záznamy o léčení, Výstupy. Doc. Pechová věří, že se deník stane celostátně využívanou webovou aplikací a shromážděná data budou sloužit pro přesnější odhady plemenné hodnoty a šlechtění zvířat podle znaků zdraví. Doc. Pechová dodala, že Evropská unie zavádí nová pravidla boje se zvyšujícím se výskytem antimikrobiální rezistence a zlepšení bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv pro pozitivní dopad do společného zdraví lidí i zvířat a zvyšování bezpečnosti potravin. Vznikla nová nařízení rady o veterinárních léčivých přípravcích (a dále pro výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv). Nové nařízení platí přímo bez dalšího schvalování a nahrazuje všechny stávající směrnice a nařízení a pravidla budou plně uplatňována už od konce roku 2021. Podle nich se musí v rámci všech zemí EU provádět celoplošný sběr dat o používání antimikrobik, a proto právě deník (u skotu a u prasat) bude pro tento účel perspektivní.*

 Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2019.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down