22.03.2024 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Digitalizace se nevyhýbá ani pastevním systémům

Zemědělská výroba je základem pro výrobu potravin a v řadě zemí na něm doslova závisí život ve venkovských oblastech. Vzhledem k rozmanitosti životních podmínek je nutný efektivní a diverzifikovaný přístup, a to nejenom z hlediska volby vhodného systému a managementu, ale i z pohledu kooperace s ostatními. Moderní technologie a tzv. smart farming zlepšují informovanost, napomáhají rozhodování a zvyšují efektivitu, a to i v pastevních systémech.

Efektivita a udržitelnost zemědělské produkce se odvíjí od řady faktorů. Jedním z nich je zvládnutý management, který se bez dostatku relevantních informací neobejde. Efektivita rozhodování se v každém odvětví zakládá na dostupných datech, která by měla být pokud možno aktuální a co nejvěrněji charakterizovat skutečnost. Využitím tzv. smart přístupu mohou zemědělci v současnosti pořizovat a využívat velké soubory dat v reálném čase, což je nemalým přínosem nejenom pro efektivnější management, ale též udržitelnější produkci, a to jak z hlediska ekonomického (tedy ziskovosti a konkurenceschopnosti), tak environmentálního. Ačkoliv jsou tradiční stolní počítače či laptopy stále oblíbenými pomocníky nejednoho zootechnika. Z výsledků různých studií se mohli všichni věnovat smart technologiím a aplikací pro chytré telefony, jejichž cílovou skupinou jsou zemědělci.

„Smart management“ pastvy

V chovech, kde slouží trvalé travní porosty jako základní zdroj krmiva, potřebují chovatelé aktuální údaje o množství a kvalitě dostupné biomasy, aby mohli přijímat odpovídající opatření pro dosažení co nejlepších výsledků, ať už jde o výživu zvířat, nebo ošetřování pastvin. Technologie funguje ve spojení s technologií GPS a možnostmi detailního mapování.

Výhoda automatizace

Stručně řečeno, díky nástrojům ICT pro sběr dat o stavu travního porostu pro optimalizaci managementu pastvy mohou nejenom chovatelé masného a dojeného skotu vcelku snadno a rychle zmapovat vybrané části farmy z hlediska objemu a kvality pastevního porostu, ale pokud využívají i další technologie, např. virtuální oplocení, mohou též velice rychle a efektivně realizovat doporučená opatření.

S digitální technologií efektivně

Takovou poměrně hodně obecnou vizí vědců by byla integrace chytrých technologií do všech zemědělských systémů, ale především byl jejich zájem zaměřen na pastevní chovy, bez ohledu na to, zda produkují mléko, hovězí, jehněčí či skopové maso.  Objem a kvalita biomasy na hektaru travního porostu je cenným parametrem, který lze použít nejenom k organizaci pastvy, ale též k managementu pastvin, k ovlivnění rychlosti obrůstání, např. doporučením vhodné doby pro aplikaci hnojiva/kejdy, a to s ohledem na průběh počasí a s tím související vlhkost půdy.  Podle vědců jsou důležité i tyto poznatky:

  • zvolená technologie musí být efektivní z hlediska investic a provozních nákladů a fungovat přesně podle požadavků;
  • správa a zpracování dat jsou nedílnou součástí celého procesu, kam patří tvorba databází, ukládání dat, datové toky, automatizovaná kontrola a vhodné kombinování dat pro analýzu;
  • podpora a školení uživatelů, kteří mají s danou technologií pracovat, je naprosto zásadní proto, aby dokázali získané výstupy efektivně využívat při rozhodování.

Hledají se komerční modely, které pomohou při plošné implementaci do praxe. A samozřejmě při tom všem musí být brán ohled na snadné použití, uživatelsky přívětivé rozhraní, efektivitu nákladů a udržitelnost produkce.

Ing. Anna Mikšovský Marcinková

Podrobněji v NCH4/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down