Do sledování stáda je nutné zapojit všechny smysly

Je nutné připomenout tezi, že zjistit, resp. určit to co je podstatné, není v žádném případě jednoduché! Stává se totiž velice často, že chovatelé a s nimi spolupracující poradci nejsou schopni nalézt racionální vysvětlení pro určité projevy a stavy zvířat. Avšak i takovéto nevysvětlitelné projevy vytvářejí velice důležitou kategorii příznaků jejich aktuálního stavu.

Tyto projevy by se daly zahrnout pod jeden název a to „věci bijící do očí“. Na první pohled to může být jakýsi nepodstatný jev, který se však může při opakovaných pozorováních stát hledaným „červíčkem“, který nelze vypudit z hlavy zodpovědného chovatele. Takového chovatele toto stále nutí k přemýšlení!

K odhalování takovýchto nejasností a nejistot v projevech všech kategorií skotu se musí postupovat po určitých krocích!

 1. Musí se přesně popsat to, co vidíme, cítíme, slyšíme apod.
 2. Je účelné zeptat se sám sebe i ostatních: co to může být, co je ta příčina?
 3. Lze spatřovat nějaké působení na welfare, zdraví, užitkovost?
 4. Je nutný bezprostřední zásah? Když ano, tak jaký a kým?

Chovatel musí znát anatomii svých zvířat!

I zkušení chovatelé mají totiž často obtíže při přesném pojmenování některých tělesných partií a krajin.

Jak začít s preventivním jednáním?

Zajistit všechny faktory pro dosažení dobrých výsledků, a to dodržením všech zootechnických zásad. Jak?

 • Zajistit produkci kvalitních krmiv, pravidelně zakrmovat a často přihrnovat, dodržovat časové intervaly, nenarušovat časové následnosti.
 • Zajistit takový průběh pracovních operací, který by a priori zmenšoval výskyt problémů a to především dodržováním té nejlepší pracovní rutiny.

Dbát na čistotu zvířat, hlavně vemena, končetin.

 • Udržovat vzorovou čistotu, resp.hygienu porodních kotců.
 • Pokud možno dodržovat uzavřený obrat stáda.
 • Minimalizovat přesuny a transporty zvířat.
 • Dodržovat stabilitu skupin.
 • Dbát na perfektní seřízení a kvalitu všech technologických a technických zařízení.
 • Kontrolovat funkčnost zábran, napajedel, dojícího zařízení, ventilace přirozené i nucené.,
 • Optimalizovat rozměrové parametry loží, včetně kvality podlahovin v ložích i na chodbách,
 • dodržovat pravidelnou péči o paznehty (koupele, ošetřování).
 • Setrvávat v trvalé pozornosti a pravidelně kontrolovat ošetřovatele a postarat se o jejich vysokou
 • odbornou úroveň.
 • Aktivně se zúčastňovat odborných seminářů, včetně studia odborných článků (např.na nástěnkách).
 • Zůstávat v pravidelném styku s poradcem, veterinárním lékařem.
 • Nebát se učinit i radikální změny jak personální, rutinní i technologické.
 • Dvakrát denně kontrolovat stav ve skupinách jalovic a NS krav.
 • Pokusit se léčit „nemoc“ zvanou „provozní slepota“.
 • Přestat být konzervativní k novým metodám!

Důležité je soustředění se na kontrolu a regulaci detailů v technologických prvcích, zařízeních, pracovních rutinách, sledu pracovních operací. Obecně je známé a často opakované úsloví, že v detailech je skryt ďábel! To je tisíckrát ověřená pravda, stejně jako druhé úsloví, že zdraví vysokoužitkových dojnic je podmíněno úrovní chovatele.

Chovatel a spolupracující poradce nesmí přehlédnout i jiné příznaky, signály, návěstí, symptomy, indicie, znamení či náznaky atd. jako jsou:

 • zvukové projevy – bučení, kýchání, mručení, hýkání, kašlání, frkání,
 • projevy chování – netypické ležení, „psí“ nebo „koňské“ vstávání , „pití větru“, kachní chůze, kulhání, boje o místo, olizování omítky, pití moče atd.,
 • interakce k chovateli – atakování, přítulnost, útěky.

 Je nutné zdůraznit často opomíjený chovatelský faktor: laskavost ke zvířatům. Z celé řady perfektně metodicky připravených experimentů vyplývá, že mnohdy nevysvětlitelné dramatické poklesy v užitkovosti, či reprodukčních ztrátách, jsou často zapříčiněny neadekvátním chováním stájového personálu. Temperament a charakter krav velmi často odráží povahu lidí, kteří je ošetřují!*

 Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog – specialista,

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2022.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down