Vliv lože a dojírny na zdraví mléčné žlázy

Z nedávného šetření o aktuální situaci v našich stádech vysokoužitkových dojnic, je zřejmá zvýšená incidence produkčních chorob, a to především vyšší četnost výskytu mastitid, kulhání, resp. chorob končetin, a také horší reprodukční užitkovostí. Na tomto jevu se velice dramaticky podepisuje nevhodné chovné prostředí způsobené nízkou úrovní hygieny, neadekvátní technologií či rutinami, nedůsledným managementem, nepoučeností personálu, provozní slepotou atd.

Podrobnější rozbor ukazuje na faktor, který relativně nejvíce ovlivňuje ekonomiku produkce, která je vysoce náročná na léčení a na ošetřovatelskou péči. Ano, jsou to mastitidy. Na první pohled je zřejmé, že jejich výskyt je ovlivněn multifaktoriálními vlivy.

V tomto příspěvku se nebudou analyzovat příčiny způsobené krmením a výživou, protože to by představovalo analýzu problému nejméně na jednu odbornou knihu. Zde se zohlední vnější vlivy, vlivy chovného prostředí a vlivy člověka – chovatele. Je to výčet mnoha faktorů, které se vzájemně podmiňují, a které přímo působí na mléčnou žlázu.

 Autorem článku je Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

Celý článek v časopisu Náš chov 2/2015.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *