Dojení robotem na farmě v Hulicích

Na farmě v Hulicích ZD Trhový Štěpánov používají robotické dojení DeLaval VMS. Výběr dojnic probíhá automaticky, jsou selektovány pomocí selekční branky. Dojení řídí počítačový program VMS, kontroluje také chlazení mléka a krmení krav v robotickém stání. Tento systém byl na farmě instalován jako první v republice asi před rokem.

Dojnice holštýnského plemene jsou ustájeny ve volné boxové stáji s matracemi v boxech, kejdu z pevných podlah vyhrnuje tažená lopata. Ve stáji, kde je instalován robot, je ustájeno asi 56 krav s průměrnou denní užitkovostí 34 litrů mléka. Na farmě v Hulicích je ještě jedna stáj s přistýlanými boxy, ve které jsou dojnice dojeny v tandemové dojírně s 2 x 3 stáními. Užitkovost všech krav na farmě je 11 500 litrů za laktaci a průměrná denní užitkovost 28 – 29 litrů.


Automatický výběr dojnic

„Dojnice jsou selektovány pomocí selekční branky nastavené tak, že do čekárny před robot postupují krávy, které mají být podojeny VMS a ostatní procházejí k lehacím boxům nebo do prostoru krmiště. Branku si nastavuje zootechnik na počítači patřícímu k VMS tak, aby všechny dojnice prošly robotem ideálně v pravidelných čtyřhodinových intervalech v průběhu čtyřiadvaceti hodin.Do čekárny za branku je vpuštěno asi osm dojnic a robot je schopen jich přibližně osm až devět za hodinu podojit,“ popisuje robotické dojení zootechnička Marie Houdková na farmě v Hulicích ZD Trhový Štěpánov.

Dojení řídí počítač
Počítačový program VMS kontroluje také chlazení mléka a krmení krav v robotickém stání. Zootechnička do systému musí zadat požadavky na funkci dojení podle fáze laktace, léčení dojnic na mastitidu a podobně. Snadno se dají identifikovat dojnice, které vyžadují pozornost, a to podle délky intervalu mezi dojeními, vodivosti mléka či nádoje.
V Hulicích má zootechnička Marie Houdková systém nastaven tak, že by se každá dojnice měla podojit alespoň třikrát za den. Elektrická vodivost mléka jednotlivých čtvrtí se měří kontinuálně a mohou sledovat její případné výkyvy jako důkaz možnosti onemocnění čtvrtin na monitoru počítače, resp. v záznamu databáze. Software umožní kontrolu například průměrného nádoje za posledních sedm dní a také za posledních 24 hodin. Pomocí automatického vzorkovače mléka se odebírají vzorky mléka pro kontrolu užitkovosti, od každé dojnic e po jednom vzorku z celodenního dojení.

Rameno robotu
DeLaval VMS používá hydraulicky ovládané robotické rameno. Každý struk je podle Marie Houdkové před dojením během několika sekund očištěn teplou vodou a vzduchem, provede se masáž struku, první střiky mléka pomocí přípravného strukového násadce, které odvádí mléko z prvních střiků samostatným potrubím.
Rameno vyhledává struky optickou kamerou a dvojitým laserem. Při spadnutí násadců dochází k jejich propláchnutí a po okapání a k opětovnému nasazení. Násadce proplachovány mezi dojením jednotlivých dojnic. Po dojení rameno rozstřikuje dezinfekci na struky.


Individuální dojení čtvrtí

Robot je vybaven měřičem mléka pro každou čtvrť odděleně, na obrazovce na straně boxu se zaznamenává čas dojení, celkový nádoj z jednotlivé čtvrti, průtok mléka a blikáním označuje intenzitu průtoku jednotlivými čtvrtěmi. Automatické měřiče se využívají k separaci nestandardního mléka (mlezivo, mléko s vysokou vodivostí) podle volby zootechničky do jedné ze tří konví nebo kanálku.

Další parametry dojicího boxuPodlaha robotického stání se automatické čistí – oplachuje, takže krávy stojí vždy na čistém povrchu. Stání má nerezovou podlahu a pryžovou protiskluzovou matraci a rozměry i pro krávy s velkým tělesným rámcem (délka 335, šířka 255, výška 228 cm). Box také dovoluje poměrně snadný přístup k dojnici a také ruční nasazení strukových násadců.
Součástí boxu je ochranným štít, který automaticky pojíždí za zádí zvířete a slouží k odvedení výkalů a moči z prostoru pro dojení do kanálku.Protože je pro konstrukci boxu použito minimum plastových částí, předpokládá se dlouhá doba životnosti.
Nerezový žlab má výpusť, krmivo se plynule zakládá, takže se plemenice udrží lépe v klidu během dojení

Řídí se i chlazení mléka
Mléko z automatického systému zchlazené na 3 až 4º C se dopravuje do chladicího tanku.
Všechny funkce mytí tanku jsou automatické a jsou koordinované s mytím dojicího systému. Robot i chladicí tank se automaticky proplachuje po odčerpání mléka do mlékárenské cisterny.

Klíčové informace
* Na farmě v Hulicích robot DeLaval VMS zajišťuje podojení asi 56 krav s průměrnou denní užitkovosti kolem 34 l mléka.
* Rozměry boxu (délka 335, šířka 255, výška 228 cm) vyhovují i pro dojení krav s velkým tělesným rámcem (na farmě chovají holštýnské plemeno a několik dojnic plemene red holštýn).
* Dojnice vybírá selekční branka, systém používá hydraulicky ovládané robotické rameno ze zesílené nerezové oceli a struky vyhledává pomocí optické kamery a dvojitého laseru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *