11.05.2009 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Drůbež na dvorcích zažívá renezanci

Drůbežářka Ing. Marta Tůmová z Chelčic na Netolicku soukromně hospodaří od roku 1992. Ve svém chovatelském areálu v Nestanicích vykrmuje brojlerová kuřata, na farmách v Chelčicích a Hrbově pak odchovává drůbež na dvorky. Právě v této době jezdí s desetitýdenními kuřicemi, sedmitýdenními krůťaty a jednadvacetidenními housaty každou neděli na tradiční trhy do Strakonic. Podle velkého zájmu o nabízený sortiment se zdá, že chov drůbeže na dvorcích se opět začíná rozšiřovat.

Chovatelka Tůmová začínala se dvěma tisíci kuřaty, dnes s manželem odchovávají 23 000 kuřic, které ve věku deseti týdnů končí v drobnochovech. Jednodenní kuřata odebírají z líhně Integra Žabčice a od německé firmy Lohmann. Zatímco z Moravy ve dvou zásilkách (na jaře a na podzim) vozí hybridní kombinace morávia a bovans brown, od západních sousedů jde o bílé leghornky. Sortiment tří genotypů kuřic rozšířili ještě o husy a krůty, které prodávají jak na dokrm, tak vykrmené.
„Dnes děláme asi dva tisíce housat na dokrm a dalších 1800 prodáme vykrmených. Na podzim, to znamená někdy od Václava až do Martina, nabízíme jatečnou masnou husu o hmotnosti kolem sedmi kilogramů, která se vykrmuje 115 dnů. Jde opravdu o kvalitní produkt, když si uvědomíte, že přibližně od měsíce věku jsou husy na pastvě a ve stáji mají k dispozici směsi a obilniny. Dělali jsme i brojlerovou husu, která se vykrmuje pouhých 60 dnů. Ale potom, co je porážka v Mirovicích přestala odebírat, jsme zůstali u tradičního výkrmu do vyšší hmotnosti. Obdobně nabízíme i krůty, se kterými jsme začínali před patnácti lety. Zatímco v minulých letech jsme jich dělali kolem pěti tisíc, letos jich bude něco přes polovinu, což je asi tři tisíce kusů. Nejvíce jatečných krůt prodáme v období Vánoc,“ doplnil Ing. Václav Tůma.

Výkrm brojlerů
Výkrm brojlerových kuřat probíhá v hale s kapacitou pro 45 000 kusů. Využívaný genetický materiál firem Ross i Coby ročně otočí v šesti turnusech. Odbyt kuřat ve 35 dnech věku a porážkové hmotnosti 1,9 kg realizují přes jatky Jihočeská drůbež, a. s., Vodňany.
„Jednodenní kuřata odebíráme od firmy Mach líhně kuřat Litomyšl. V tomto případě mi nezáleží na tom, o jakou genetiku jde, protože kuřata obou nabízených hybridů dobře narostou. Daleko větší důraz však kladu na jejich perfektní zdravotní stav. Hala je standardně vybavena automatizovanými linkami krmení a napájení, vytápění jsme vyřešili propanbutanovými přímotopy. Obdobné je to i s výživou, která je s ohledem na nutriční požadavky kuřat v různém stadiu růstu postavena na třech typech krmných směsí – BR1, BR2 a BR3. Světelný režim dodržujeme podle doporučených technologických postupů šlechtitelských firem. Současnou kapacitu k výkrmu brojlerů plánujeme v nejbližší době rozšířit o dalších 12 000 kuřat v zástavu,“ pokračovala Ing. Marta Tůmová.
Další hala k výkrmu brojlerů se buduje z bývalého kravína K96, přesněji řečeno z jeho druhé poloviny. V té první se totiž se připravuje porážka pro drůbež, kterou v současné době čeká kolaudační řízení.

Perspektivní řešení
Haly pro odchov kuřic a výkrm drůbeže se v chovatelské praxi běžně vytápějí propanbutanovými přímotopy. Pro porážku se po zájezdu do Dánska však nabízelo jiné řešení.
„Na veletrhu v Dánsku mne zaujal kotel na balíkovanou slámu, pro který jsme se po ekonomické rozvaze nakonec rozhodli. Našemu rozhodnutí nahrávalo i to, že slámu máme od místních farmářů za podestýlku zadarmo, jen si platíme lisování. Kotel značky Alcon dánské provenience jsme koupili loni v září. Místní farmáři tento kotel, který se vyrábí s výkonem od 130 do 600 kW hojně využívají. Pro naše účely to znamená na udržení požadované teploty na porážce a v navazující ustájovací kapacitě pro brojlery nám stačil kotel o výkonu 130 kW. Může se v něm topit jak slámou, to znamená balíky až o průměru 110 cm, tak dřívím – kulatinou o průměru 20 cm a délce 1,9 m. Kotel je akumulační, teplo se jímá do akumulační nádrže s obsahem 15 000 l vody. Toto množství vody se ohřeje na 80 °C při spálení dvou velkých balíků slámy s tím, že jeden hoří asi čtyři až pět hodin. Když klesne teplota vody na 50 °C, což je podle odebraného množství za jeden až dva dny, tak v kotli znovu zatopíme. Spalovací proces řídí počítač, který podle sondy v komíně vyhodnocuje údaje a rozděluje přívod primárního a sekundárního vzduchu. Letošní zimu jsme v kotli topili a jsem s ním nadmíru spokojený. Nebyla to zrovna levná investice, pořizovací cena samotného kotle bez výměníků byla 28 000 eur. Z této částky jsme v rámci evropského programu rozvoje venkova dostali 25% dotaci. Přesto uvažujeme o koupi dalšího kotle, ale o větším výkonu 250 kW do haly pro pětačtyřicet tisíc kuřat. Spočetli jsme si, že vzhledem k rychlé návratnosti, což je do tří let se nám tato investice vyplatí,“ prozradil na závěr společné plány Ing. Václav Tůma.

Zajímavosti Netolicka
Region Netolicko ale není zajímavý jen z pohledu zemědělské prvovýroby. Je to oblast, která se může pochlubit řadou významných osobností, turistických zajímavostí a přírodních krás. Konkrétně obec Chelčice nejvíce proslavil rodák, světoznámý středověký náboženský reformátor a filozof Petr Chelčický (1390 – 1460). Významnou osobností Netolic je pak Štěpánek Netolický (1460 – 1538), rybníkář, jež proslul nejen vodohospodářským dílem Zlatá stoka, která byla napájena vodou z řeky Lužnice a je 48 km dlouhá, ale také zavedením progresivnějšího odchovu ryb.
Ojedinělé a pro Netolicko typické je poutní místo Lomec s kostelem Jména Panny Marie. Kostel vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Unikátní centrální oltář s bohatými řezbami je variací na Borrominiho oltář v chrámu sv. Petra v Římě. Na Lomci stojí také původně buquoyský lovecký zámeček z roku 1709 – 1710, ve kterém dnes působí Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka. Po jedné ze sedmi cest vedoucích na Lomec chodíval z Vodňan také básník Julius Zeyer. Podél další přístupové cesty k Lomci se nachází skupina slovanských mohyl ze 7. – 10. století, které představují největší a nejzachovalejší mohylové naleziště v jižních Čechách.
O tom, že Netolicko je mimořádně přírodně cennou oblastí vypovídá také vyhlášení chráněné krajinné oblasti nad většinou území Blanského lesa a četných přírodních rezervací. Na CHKO Blanský les navazuje na severu regionu Chráněná krajinná památková zóna Chelčicko-Lomecko, připravuje se chráněná krajinná památková zóna Netolická obora a památkový ústav uvažuje o chránění krajiny i Čertyňska u Zlaté Koruny. Na západě pak je to CHKO Šumava a velmi cenné je i území Vojenského výcvikového prostoru Boletice, který je zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany jsou vedle zachovalých lesů i mokřadní biotopy, na něž je vázáno mnoho rostlin a živočichů, mezi nimi i řada evropsky chráněných.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down