Druhé ohnisko ptačí chřipky v rodičovském chovu slepic

V České republice je druhé letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže. Na další farmě s rodičovským chovem slepic společnosti Mach drůbež, a. s., nákazu v pátek potvrdila referenční laboratoř Státního veterinárního ústavu v Praze. Konkrétně se jedná o farmu v obci Sklené na Svitavsku, kde se nachází zhruba 20 tisíc kusů drůbeže.

Bezprostředně po nahlášení náhlého úhynu asi 150 kusů drůbeže se veterinární inspektoři vydali na místo aby provedli šetření, odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Potom, co referenční laboratoř potvrdila následující den, tj. 2. února, vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1, místně příslušná krajská veterinární správa přijata v chovu předběžná opatření zabraňující dalšímu šíření nákazy.

Přijatá opatření

V rámci přijatých opatření se v postiženém rodičovském chovu s produkcí jednodenních brojlerových kuřat se nejen utratí veškerá drůbež, ale také se bezpečně zlikvidují násadová vejce. Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční velkochov, který uvolňuje drůbež na trh, bude stejně jako v předchozím případě kolem ohniska vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, v jejichž rámci dojde k zákazu přemísťování drůbeže, dále se budou sepisovat chovy drůbeže a zakážou se hromadné akce, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákazy. Kompenzace nákladů a ztrát, které vzniknou chovateli v souvislosti s ptačí chřipkou a likvidací jejích následků je v gesci Ministerstva zemědělství.

Společnost Mach drůbež, a. s., se zabývá produkcí jednodenních brojlerových kuřat
Společnost Mach drůbež, a. s., se zabývá produkcí jednodenních brojlerových kuřat

Další rodičovský chov

Chov ve Skleném je druhým rodičovských chovem firmy Mach drůbež, a. s., v němž byla v tomto týdnu potvrzena ptačí chřipka. Během tohoto víkendu měla být ukončena likvidace ohniska v rodičovském chovu slepic v Chocni na Pardubicku, kde se v deseti halách nacházelo celkem 73 tisíc kusů drůbeže. Obě hospodářství jsou od sebe vzdálena několika desítek kilometrů, příčina zavlečení nákazy do chovů se zjišťuje.

Kromě výše uvedených dvou komerčních chovů bylo v České republice letos zatím potvrzeno 13 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u čtyř uhynulých volně žijících ptáků.

Zásady prevence

Základním preventivním opatřením je chovat drůbež v uzavřených objektech a zabránit jejímu kontaktu s volně žijícími ptáky. V chovech, kde nelze zajistit umístění drůbeže v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků. A v případě chovu vodní drůbeže je namístě zabránit tomu, aby se chovaní ptáci zdržovali na vodních plochách. Jakékoli změny v chování drůbeže spojené s náhlým poklesem snášky nebo příjmem krmiva a samozřejmě i zvýšený úhyn ptáků je třeba nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.*

V rodičovských chovech, kde se drůbež chová ve výbězích, se využívají sítě, které zabraňují kontaktu s volně žijícími ptáky
V rodičovských chovech, kde se drůbež chová ve výbězích, se využívají sítě, které zabraňují kontaktu s volně žijícími ptáky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down