Důležitost stanovení neutrálně detergentní vlákniny

Stanovení neutrálně detergentní vlákniny u skotu se stalo pro producenty nutností. To platí zejména pro dojnice. Schopnost přeměnit vlákninu na energii a bílkoviny pro lidskou výživu je klíčovou úlohou přežvýkavců. Jedinečná schopnost krav trávit vlákninu, rostoucí lidská populace a vyšší ceny krmných koncentrátů jsou důvody, které zdůrazňují význam píce ve výživě přežvýkavců.

Neutrálně detergentní vláknina (NDF) je měřítkem podílu buněčné stěny v rostlinné tkáni, vyjádřený jako podíl celkové sušiny. Adekvátní NDF v dávce dojnic umožňuje správnou funkci bachoru, ale u vysoce produkčních dojnic zvyšující se koncentrací NDF může vést k nadměrnému plnění střev a omezení příjmu krmiva. Obsah NDF v krmné dávce ovlivňuje příjem sušiny zvířetem a dobu přežvykování. NDF měří většinu strukturálních složek v rostlinných buňkách (tj. lignin, hemicelulózu, celulózu). Aby bylo dosaženo rovnováhy mezi krmením dostatečného množství NDF na podporu funkce bachoru bez překročení krmného množství a omezením příjmu krmiva, vypočítává se stravitelnost NDF in vitro (ivNDFD).  ivNDFD je podíl NDF, který je tráven po určité době (24, 30, 48 hodin) v baňce s pufrovanou bachorovou tekutinou (obsahující živé bachorové bakterie). Nestrávený NDF (uNDF) je ta část NDF, která nebyla trávena po určité době fermentace in vitro. Laboratoře pro analýzu krmiv nabízejí tyto testy stravitelnosti NDF, ale pro laboratoř jsou časově náročné a drahé. Aby se snížily náklady na získání těchto odhadů, mnoho laboratoří nabízí blízké infračervené záření předpovědi referenční spektroskopie (NIRS) ivNDFD jako alternativy k „mokré chemii“. Přístroje NIRS odrážejí specifické vlnové délky světla a měří absorbované nebo odražené světlo. Vzorce absorpce a odrazivosti svědčí o chemickém složení zkoušené krmné suroviny. Pro využití těchto vzorců jsou referenční zdroje analyzovány jak mokrými chemickými metodami, tak NIRS a z těchto vztahů jsou sestaveny predikční rovnice.

 Stravitelnost NDF v krmivech

Stravitelnost NDF (NDFD) je ovlivněna především zralostí. Luštěniny mají menší celkovou NDF a nižší stravitelnost NDF ve srovnání s trávami. Travní siláž a seno mají velmi široký rozsah stravitelnosti NDF, protože travní druhy jsou tak rozmanité a jsou využívány v extrémních rozmezích zralosti (např. pastva versus krmná sláma). Kukuřičná siláž může mít široký rozsah stravitelnosti NDF, ale neměly by znát extrémy, protože kukuřičná siláž se sklízí a skladuje v relativně úzkém rozmezí zralosti. Extrémy ve stravitelnosti NDF kukuřičné siláže mohou nastat, když je kukuřičná siláž sklizena v přezralém stadiu (stravitelnost NDF = nízká). Zvýšená stravitelnost NDF v píci zlepšuje příjem sušina (DMI) a dojivost dojnic. Stravitelnost NDF by měla být měřena pravidelněji, aby se posoudila kvalita píce. Tyto informace jsou obzvláště důležité pro zařazování pícnin do krmné dávky, neboť se mohou lišit ve výnosu a různých kvalitativních znacích.

 Podrobněji v časopise Krmivářství 1/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down