30.10.2009 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dva typy dojíren v jednom podniku

Vybrat kvalitní dojírnu není jednoduchá záležitost. Kromě ceny je třeba vzít v úvahu také dispozice prostoru, do kterého má být umístěna, a potřeby konkrétního chovu. Více typů dojíren v jednom podniku je pak ideální příležitostí k využití všech vymožeností, které konkrétní technologie nabízí.

Akciová společnost Agropodnik Košetice hospodaří na Vysočině na 2875 hektarech zemědělské půdy. Na orné půdě o výměře 2380 ha se pěstují hlavně obilniny, brambory a řepka. Nedílnou součástí skladby rostlinné výroby jsou také pícniny na zhruba 500 hektarech.
V Košeticích se aktuálně chová 1840 kusů holštýnského skotu, z nichž je 740 krav. V roce 2008 byla průměrná užitkovost v podniku na úrovni 8600 kilogramů mléka za rok s obsahem tuku 3,8 % (273 kg) a bílkovin 3,39 procenta (291 kg). Počet somatických buněk nepřekračuje hodnoty 200 000 na ml suroviny.
Dále se v Košeticích chová ještě 2800 prasat, z nichž je 220 prasnic BU x L. Ve výkrmu dosahují přírůstku 0,7 až 0,72 kilogramů na den. Na jatka odcházejí ve 110 kilogramech živé hmotnosti ve zmasilosti 56 až 57 procent za aktuální cenu 41,50 za kg JUT.
Další komoditou jsou kachny, které se vykrmují v počtu 10,5 turnusu za rok. Jeden turnus má kapacitu 7000 kusů, kachny se vykrmují 45 dní a prodávají se z 94 % ve třídě I za 29 Kč za kilogram. Konverze krmiv se pohybuje kolem příznivých 2,50 kg na kilogram přírůstku.

Chov dojnic

Narozená telata se po napití mleziva od matky přesouvají do venkovních individuálních boxů, kde jsou podle jejich kapacity buď do sedmého nebo 21. dne věku. Zhruba do dvou měsíců věku jsou telata ustájena v individuálních boxech ve velkokapacitním teletníku. Následuje skupinový odchov rozdělený podle pohlaví, kde stráví přibližně další dva měsíce. Poté přecházejí na oddělení rostlinné výživy, kde jsou do 12 měsíců.
Následně se přesouvají jalovice na odchovnu, kde se zhruba ve 13 až 14 měsících poprvé zapouštějí. Býčci putují na výkrmnu, kde stráví zhruba rok života. Za dobu výkrmu dosahují přírůstku 1 až 1,1 kg denně. Jejich porážková hmotnost činí okolo 700 kilogramů.
V produkčních stájích, které jsou v Agropodniku situovány na dvou střediscích, dostávají plemenice tři typy směsné krmné dávky podle stadia laktace a jednu pro krávy stojící na sucho.

Košetice s kruhovou dojírnou

Tři stáje v Košeticích mají kapacitu 670 míst, dnes je tu ustájeno kolem 500 kusů. Jednou ze stájí je porodna přestavěná z bývalého kravína K-96, u které je také výběh pro suchostojné dojnice s přístřeškem. Jedna z produkčních stájí je rekonstruovaná z bývalého čtyřřadého kravína K-174. Ve druhé pro 360 dojnic je k dispozici kruhová dojírna Autorotor Magnum 40 pro 32 krav od společnosti GEA WestfaliaSurge, kterou do Košetic dodala firma Kamír & Co. Výjimečná je kromě své kapacity i podchodem s několika schody, kterými dojiči do kruhu vstupují. Na jednu směnu zde pracují dva. Zhruba rok už praktikují dojení třikrát denně, což podle hlavního zootechnika Ladislava Čermáka zvýšilo nádoj zhruba o deset procent.
Na tuto technologii navazuje i zázemí mléčnice, kde se nachází tanky o objemu 15 000 litrů mléka. Z hlediska softwarového vybavení se na farmě používá program pro řízení stáda Dairy plan v návaznosti na identifikaci a sběr dat v dojírně.
Všechny provozy jsou bezstelivové, s matracemi v boxech, o pořádek se starají shrnovací lopaty. Výjimkou je přistýlaná porodna, která se vyhrnuje dvakrát týdně. Samozřejmostí jsou kvalitní a prostorné jímky s minimálně šestiměsíční kapacitou ukládání kejdy.

Chyšná s rybinovou dojírnou

V tamním středisku se management Agropodniku v loňském roce rozhodl vybudovat novou halu pro 248 dojnic. Jde o bezstelivový roštový provoz vybavený v ložích gumovými matracemi. Pro zlepšení pohody skotu proběhla také rekonstrukce vedlejší stáje z roku 1989. „Zlepšili jsme především větrání rozšířením střešní štěrbiny a vybouráním části obvodových stěn,“ říká Čermák. Nyní je v polovině stáje stlaná porodna a v druhé produkční boxová stání na roštech.
Mezi těmito halami vyrostla pak rybinová dojírna EuroClass 1200 pro 2 x 12 krav bez rychlého odchodu dodaná společnostmi GEA WestfaliaSurge a Kamír & Co. „Vybrali jsme si tyto společnosti proto, že se s nimi dobře spolupracuje,“ konstatuje hlavní zootechnik.
Vlastní dojírna je vybavená systémem BackFlush, což je mezidesinfekce dojicích souprav za pomoci patentovaného trojcestného ventilu, který bezpečně oddělí mléčné rozvody a desinfekční prostředky. Tento postup omývá všechny díly dojicích souprav, které přicházejí do styku s mlékem. Tím se zlepšuje zdravotní stav vemen. „BackFlush nevyžaduje práci navíc a díky použití tlakového vzduchu efektivně využívá vodu a chemikálie. Spouští se automaticky vždy po otevření branky pro odchod dojnice,“ přibližuje Ladislav Čermák.
Dalším pomocníkem šetřícím náklady na farmě je předchladič mléka. Je umístěn před mléčným tankem, do něhož se vlévá mléko o teplotě už pouze 20 stupňů. Tím se ušetří zhruba 30 procent elektrické energie, která by byla jinak nutná na zchlazení mléka z původní teploty. Po dobu dojení protéká přes předchladič také veškerá voda potřebná na farmě. V Chyšné využívají i rekuperaci – při chlazení mléka z 20 na 4 stupně Celsia vznikne teplo, které ohřeje užitkovou vodu až na 60 °C.

Klíčové informace:

• Agropodnik Košetice, a. s., hospodaří na Vysočině na 2875 ha zemědělské půdy.
• Chovají 1840 kusů holštýnského skotu, z toho 740 krav.
• V současné době dodávají mléko do provozu Madety v Pelhřimově za cenu 5,92 Kč.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down