19.06.2017 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivní odstav selat

Období odstavu je pravděpodobně nejvíce stresujícím úsekem v životě selat. Zatímco v období kojení jsou selata u matky a přijímají pro ně ideální krmivo podávané v optimální formě, po odstavu se vše mění, sele přichází o matku, nastává změna prostředí, krmení atd. Snahou chovatelů by mělo být tento přechod selatům co možná nejvíce usnadnit a zabránit nahromadění příliš velkého počtu stresujících faktorů.

Důležitou otázkou je optimální věk selat pro odstav. Posuzovat je ho možné z hlediska chovatelského, kdy hraje důležitou roli involuce dělohy u prasnice a její následná schopnost reprodukce, u selat pak dostatečná hmotnost a schopnost přijímat krmnou směs. Z tohoto pohledu je vhodné odsunout odstav na pozdější dobu, kdy jsou uvedené faktory spolehlivě naplněny. Podstatné je ovšem také hledisko ekonomické, které vede spíše k preferování dřívějšího odstavu z důvodu zkrácení mezidobí a dosažení více odchovaných selat na prasnici za rok. Vlivem ekonomického tlaku na chovatele je pak snaha zkrátit období kojení na co nejkratší dobu. Minimální doba odstavu je však omezena legislativně a kromě toho při bližším pohledu a podrobnější kalkulaci zjistíme, že příliš časný odstav se nevyplácí. Porovnáním možnosti odstavu ve 21 a 28 dnech se zabývali například ve Španělsku na základě dat získaných z mnoha chovů (José Barceló 2009). Závěrem bylo doporučení  návratu (případně zachování)  28 dnů jako ideální doby odstavu, a to ze všech uvedených hledisek.
Výzkum se v oblasti výživy selat v období odstavu zaměřuje na jedné straně na stimulaci příjmu krmiva po odstavu, což umožňuje zkrátit neproduktivní období a zabránit průjmu, na druhé straně je pozornost věnována i strategii výživy v období laktace. Současné studie totiž ukazují, že selata s nižší odstavovou hmotností mají vyšší růstovou úroveň po odstavu než těžší selata, pravděpodobně z důvodu častějšího kontaktu s krmivem, nižšího příjmu mléka a tím lepší adaptace na příjem pevného krmiva. Tyto výsledky opět potvrzují význam schopnosti selat přijímat v době odstavu pevné krmivo. Tento faktor je jedním z nejdůležitějších pro zdárný odstav, bezproblémový průběh poodstavového období i následnou užitkovost odchovaných selat a je třeba se na něj zaměřit již v období laktace.*
Více se dočtete v červnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down