Efektivní proteinová výživa dojnic

Při rozhodování o nákupu proteinových krmiv stojí chovatel před nelehkou volbou, obzvláště pokud se jedná o dlouhodobější zavazující kontrakt. Při tomto rozhodování existuje mnohem více ukazatelů, které by měly být brány v úvahu z pohledu výživy dojnic i ekonomického zúročení správného výběru krmiva.

Obsah dusíkatých látek (NL) je hodnota vypočtená na základě naměřeného obsahu dusíku v krmivu a vynásobená Jonesovým koeficientem (N% x 6,25), který vychází z předpokladu, že proteiny obsahují 16 % dusíku (N). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ne všechen N v krmivu se vyskytuje ve formě proteinu a jednotlivé proteiny se liší podle druhu krmiva. Obsahy jsou ovlivňovány mnoha faktory, jako např. podmínkami pěstování, dobou sklizně, technologií sklizně a posklizňového zpracování apod., a to i u stejného druhu krmiva. To platí jak pro objemná krmiva, tak pro ostatní bílkovinné zdroje. Hlavní úlohou bílkovinných krmiv je zabezpečit ve střevě požadované množství aminokyselin, pokud možno v optimálním složení tak, aby došlo k jejich nejlepšímu využití pro tvorbu a syntézu mléka a mléčné bílkoviny a růst a obnovu tělesných tkání. Zdrojem těchto aminokyselin je mikrobiální protein a by-pass protein z podávaných krmiv.

Aminokyseliny z mikrobiálního proteinu tvoří základní stavební kámen pro jejich další syntézu ve střevě. Nicméně pro vysokoužitkové dojnice je nutno tento zdroj doplnit o další aminokyseliny potřebné k požadované produkci mléka a mléčné bílkoviny. K tomuto účelu je zapotřebí výběr vhodného by-pass proteinového krmiva, které nám umožní nejen pokrytí chybějících aminokyselin, ale při správném výběru nám poskytuje i možnost snížení NL v krmné dávce. V posledních desetiletích byl hlavním zdrojem nakupovaných bílkovinných krmiv sójový extrahovaný šrot (SEŠ), který byl pouze částečně nahrazován řepkovým extrahovaným šrotem (ŘEŠ), přestože, jak je z grafu patrno, Canola meal (CM) byla již na počátku 90. let minulého století považována za vhodnější proteinový zdroj pro dojnice než SEŠ. Se vzrůstajícím požadavkem na non GM mléko, začal ŘEŠ postupně vytlačovat SEŠ z krmných dávek pro dojnice, a v mnoha případech se ŘEŠ stal jediným bílkovinným zdrojem, kromě vlastních bílkovinných krmiv. Mezi hlavní rizika vysokých dávek ŘEŠ patří nebezpečí zvýšeného výskytu acidóz. Při krmení vysokými dávkami ŘEŠ dochází velmi často ke snížení obsahu mléčného tuku. Dlouhodobé krmení zvýšenými dávkami ŘEŠ má negativní vliv na zdravotní stav a hormonální činnost dojnic, což vede k poklesu nebo stagnaci užitkovosti a zhoršení reprodukčních ukazatelů.

Řešením je používání vysoce stravitelných ŘEŠ (HDRSM – high digestibility rapeseed meal), jejichž stravitelnost NL je až 98 %. Ty nám umožňují nahradit SEŠ v krmných dávkách dojnic v poměru 1 : 1. V případě používání SEŠ – non GMO lze dokonce snížit zastoupení HDRSM o dalších 10 %. Díky vysoké stravitelnosti HDRSM lze snížit podíl běžných ŘEŠ v krmných dávkách dojnic o 25 %. Základním aspektem při výběru koncentrovaných proteinových krmiv by měla být celková stravitelnost NL, která je v úzké korelaci s degradovatelností proteinu v bachoru a následnou stravitelnosti by-pass proteinu ve střevě. Optimálním proteinovým krmivem se jeví HDRSM, které snižují potřebu NL v krmné dávce, snižují negativní dopady na životní prostředí a především snižují náklady na proteinová krmiva až v řádu desítek procent.*

Ing. Luděk Štůrala, Česká technologická platforma pro zemědělství, Pracovní skupina pro pro výživu hospodářských zvířat

Podrobnější informace v časopisu Krmivářství 6/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down