22.01.2021 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologické zemědělství v ČR - zaostřeno na živočišnou produkci

Vznik ekologického zemědělství (EZ) v České republice se datuje od roku 1990. Dnes v režimu EZ hospodaří více než 4 600 farem, které pečují o zhruba 15 % zemědělské půdy ČR (tj. 540 tis. ha). Většina ekofarem se věnuje chovu hospodářských zvířat, významný podíl skotu, ovcí, koz a koní si tak může užívat přirozených podmínek chovu.

Podle posledních zveřejněných údajů ÚZEI bylo na ekofarmách ke konci roku 2019 chováno téměř 263 tis. kusů skotu (z toho 7247 dojnic), 87 863 ovcí, 9452 koz, téměř 10 tis. koní, 2707 prasat a více než 54 tis. kusů drůbeže. Za posledních pět let vzrostly nejvíce stavy drůbeže, koní a prasat. Jednoznačně však v EZ dominuje chov masného skotu, následovaný chovem ovcí.

Od roku 2014 se počet ekologicky chovaného skotu zvýšil o 17 % (z 225 tis. na 263 tis. kusů), jde především o chov masného skotu (viz tab. 1). Chov dojnic dlouhodobě stagnuje okolo 7000 kusů. Zastoupení dojnic na stavu skotu v EZ tvoří necelá 3 %, zatímco celorepublikový podíl dojnic na celkovém stavu skotu v ČR činní 26 %. Stavy ovcí od roku 2015, kdy byl dosažen jejich nejvyšší počet 102 523 kusů, každoročně klesají (o 12 % za posledních pět let). Podobný vývoj je zaznamenám u chovu koz, po nárůstu až na 9656 kusů v roce 2015 dochází ke stagnaci, resp. kolísání stavů okolo 9300 zvířat. Naopak stabilní nárůst je dosahován u chovu drůbeže a koní (o 38 % za posledních pět let). U drůbeže vzrostly stavy z původních 39 330 kusů v roce 2014 na 54 174 kusů, z toho 56 % tvoří brojleři a 40 % nosnice. Stejně tak se daří chovu prasat (nárůst o 36 % od roku 2014), kdy v letech 2018 a 2019 byl na ekofarmách chován jejich historicky nejvyšší počet.

Sběr dat o živočišné produkci na ekofarmách je prováděn Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ve spolupráci s kontrolními organizacemi od roku 2007, a to z pověření MZe. Data jsou zjišťována při kontrolních inspekcích v průběhu daného roku.

Podobný vývoj je zaznamenám i u celkových stavů ovcí v ČR – pokles o více než 18 tis. kusů od roku 2015.

Zpracováno pro Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství

Ing. Andrea Hrabalová,

Bioinstitut, o.p.s.

Kontakt: ahrabalova@email.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 1/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down