20.07.2016 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v roce 2015

U souboru 85 podniků s chovem dojnic v ČR za rok 2015 byly celkové náklady 72,7 tis. Kč na krávu a rok a 9,02 Kč na litr mléka. Vlivem nepříznivé situace na trhu s mlékem, projevující se nízkou nákupní cenou mléka, byla u souboru podniků bez započítání dotací ztráta 0,76 Kč/litr. Při zohlednění dotací vychází u podniků ztráta 0,10 Kč/litr. Analýza poukázala na rozdílnost v ekonomických parametrech v závislosti na plemenu, výrobní oblasti a potvrdila zlepšující rentabilitu při růstu tržní produkce.
Klíčová slova: mléko, náklady, cena mléka, rentabilita, bod zvratu

Rok 2015 byl pro chovatele dojených krav ve znamení poklesu nákupní ceny mléka. Ta se v průměru meziročně snížila o 1,71 Kč/l, tj. o 18 % oproti ceně v roce 2014. Statistické informace hovoří o pokračujícím snižování nákupní ceny mléka, která byla v prvních čtyřech měsících roku 2016 v průměrné výši 6,93 Kč/l. I přes tento pokles se dle evidence ČSÚ mezi 1. 4. 2015 a 1. 4. 2016 stavy dojnic téměř nezměnily (k 1. 4. 2016 bylo na území ČR celkem 372,5 tis. kusů dojených krav). Výroba mléka v ČR v roce 2015 byla o 3,2 % vyšší než v roce předcházejícím a průměrná dojivost se zvýšila meziročně o 3,8 % na 8001 litrů na krávu a rok. Proti ceně mléka, která je zpravidla chovatelem neovlivnitelná, jsou vykazovány náklady, které by měly být z příjmů za prodej mléka plně uhrazeny. Cílem příspěvku je analýza ekonomických souvislostí výroby mléka na základě údajů od českých chovatelů.

Výsledky nákladového šetření výroby mléka u 85 podniků za rok 2015 naznačují, že vlivem nízké nákupní ceny mléka, byl chov dojnic v ČR bez dotací nerentabilní. Ani současná situace na trhu s mlékem není příznivá. Od počátku roku se výkupní cena mléka snížila na 6,54 Kč/l (4/2016). Modelový výpočet ukázal, že pro nulový zisk při této dubnové ceně a při zohlednění loňských sazeb dotací by musela stoupnout průměrná tržní produkce mléka v průměru o 3064 litrů mléka na krávu a rok. Při této současné ceně mléka, nákladových položkách a dotacích roku 2015, by podle modelového propočtu činila průměrná ztráta 1,35 Kč/l. Tato ztráta je však nižší, než byla v roce mléčné krize 2009, kdy při průměrné ceně mléka 6,25 Kč/l dosahovala ztráta úrovně 1,44 Kč/l. I přesto, že náklady na litr mléka byly v té době nižší (8,54 Kč/l), tak dnes by vlivem větší roční dojivosti a vyšších dotací byla ztráta o 0,09 Kč/l nižší.*

Ing. Jan Syrůček1; Ing. Jiří Burdych, MBA1,2

1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves; 2VVS Verměřovice, s.r.o.

Celý recenzovaný článek najdete v NCH 7/2016

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down