23.06.2018 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR vroce 2017

Výroba mléka je významnou oblastí českého agrárního sektoru. Bez odpovídající úrovně rentability, kterou ovlivňuje řada faktorů, je chov dojeného skotu z dlouhodobého pohledu neudržitelný. U souboru 106 podniků byly za rok 2017 zjištěny celkové náklady 73 521 Kč na krávu a rok, tj. 8,90 Kč na litr mléka při tržní produkci 8 262 litrů na krávu a rok. Vývoj nákladů na jednu chovanou krávu v letech 2006 až 2017 poukázal na jejich každoroční zvyšování. V roce 2017 při odpočtu ceny telat a statkových hnojiv (0,47 Kč na litr), ceně mléka 8,64 Kč na litr a výše dotací 0,84 Kč na litr byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 1,05 Kč na litr, tj. rentabilita 12,4 %. Analýza výsledků potvrdila závislost ekonomických ukazatelů na tržní produkci mléka, na velikosti stáda a úroveň rentability byla rozdílná též podle chovaného plemena a výrobní oblasti. Bodem zvratu bez dotací roku 2017 byla cena mléka 8,43 Kč na litr nebo tržní produkce 7866 litrů na krávu a rok, což je díky kladné rentabilitě nižší produkce mléka o 5,0 % oproti průměru u sledovaných podniků.

Rozdílných ekonomických výsledků dosahovaly v roce 2017 podniky podle chovaného plemene. Vyšší náklady o 16 tis. Kč na krávu a rok byly u podniků chovající plemeno H. Díky vyšší užitkovosti tato skupina podniků vykázala náklady na litr mléka nižší o 0,48 Kč než podniky s chovem dojnic plemene C (tabulka 2).

U podniků s vyšší užitkovostí byly náklady na krmný den vyšší a naopak ve vyjádření na litr mléka byly nižší (graf 3). Závislost celkových nákladů a tržní produkce je rovněž patrná z tabulky 3, kde podniky s chovem plemene C měly náklady ve skupině nad 7 tis. litrů vyšší o 5,4 % (0,51 Kč na litr) oproti skupině podniků s produkcí pod 7 tis. litrů. U podniků, které chovají krávy plemene H, byl rozdíl mezi skupinou pod 8 tis. litrů a nad 10 tis. litrů mléka 1,91 Kč na litr mléka, tj. 19 %. Při téměř neměnné ceně mléka má tudíž vyšší užitkovost pozitivní dopad do celkového ekonomického výsledku chovu dojených krav, což dokládá nejvyšší zisk u skupiny podniků s tržní produkcí nad 10 tis. litrů (13 % v souboru za rok 2017).

Ing. Jan Syrůček, Ph.D., 1)

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., 1)

Ing. Jiří Burdych, MBA,1,2)

1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves,

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Úplný recenzovaný článek v NCH 7/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down