20.09.2019 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika chovu drůbeže

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ve všech letech ztrátová, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. V případě započtení průměrných cen kuřat podle ČSÚ by bylo dosaženo příznivějších výsledků, v letech 2016 a 2017 dosaženo zisku a kladné nákladové rentability. Ekonomické výsledky chovu nosnic jsou pro malý počet respondentů pouze orientační. Nicméně na základě orientačních výsledků byla produkce konzumních vajec obdobně jako u výkrmu kuřat ztrátová, výjimkou byl rok 2017, kdy příznivá realizační cena vajec přispěla k rentabilní produkci vajec.

Podpory směrované do sektoru drůbeže významně zlepšily ekonomiku výkrmu kuřat i produkce vajec. Výkrm kuřat byl s dotací ziskový v letech 2016-2018, produkce vajec pak pouze v letech 2017-2018.

Výsledky ekonomiky výkrmu kuřat a výroby vajec vycházejí z Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za období 2014-2017, pro rok 2018 byly výsledky odhadnuty na základě vývoje cen vstupů do zemědělství. Ekonomika byla hodnocena na základě vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability, která zohledňuje vliv podpor na ekonomiku drůbeže. Do celkových podpor byly kalkulovány podpory směrované do sektoru drůbeže přímo (8.F.c. ozdravení chovu drůbeže, 20.B. zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, vratka spotřební daně „Zelená nafta“, podpora pojištění) a nepřímo (podpory vyplacené na plochy krmných plodin použitých pro vlastní krmiva, které odpovídají normativní potřebě vlastních krmiv svázaných s průměrnou roční užitkovostí a podílem vlastních krmiv v krmné dávce). Veškeré podpory jsou přepočítávány na průměrný kus v České republice a vyjadřují tak průměrnou částku podpor na jedno kuře ve výkrmu, respektive jednu nosnici.*

Více se dočtete v článku Ing. Jana Boudného (ÚZEI, Praha), který si můžete přečíst v říjnovém čísle časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down