Ekonomika produkce vajec

Vlivem sílícího zájmu veřejnosti a nevládních organizací o zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat v komerčních chovech došlo v roce 2020 k významné úpravě legislativy, na jejímž základě bude platit od roku 2027 v ČR zákaz chovu nosnic v obohacených klecích. Chovatelé využívající tuto technologii tak budou muset přejít k chovu nosnic v alternativních způsobech ustájení.

 

Výsledky výzkumu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) v roce 2021 ukázaly, že náklady na produkci konzumních vajec jsou vyšší u alternativních technologií chovu než u obohacených klecí, zároveň je u nich také pozorována nižší užitkovost. Náklady na jedno vejce byly ve voliérových chovech o 10,4 % vyšší než v obohacených klecích, v podestýlkových chovech byly náklady vyšší téměř o 13 %. Nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými způsoby ustájení byly pozorovány v nákladech na krmiva, ostatních přímých nákladech a službách, pracovních nákladech a odpisech majetku a zvířat.

Z pohledu zpeněžení vajec bylo příznivějších výsledků dosaženo u alternativních způsobů chovu. Ve voliérových a podestýlkových chovech bylo dosahováno lepšího zpeněžení vajec o 12,5 – 36 %. Zatímco ve voliérových chovech vyšší realizační cena vajec víceméně pokrývala zvýšené výrobní náklady, v podestýlkových chovech bylo zhodnocení vajec významně lepší s pozitivním dopadem na ekonomiku produkce. Nákladová rentabilita produkce vajec byla v obohacených klecích a voliérách záporná, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami ve sledovaném souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. Kladná nákladová rentabilita byla zaznamenána pouze u podestýlkového chovu nosnic. Na základě odhadu nákladů pro rok 2022 se předpokládá, že se ekonomická situace producentů vajec napříč všemi technologiemi chovu meziročně zhorší, hlavním důvodem jsou především rostoucí ceny krmiv, energií, práce a materiálu.

Více se dočtete v článku Ing. Kristýny Jochymkové, Ing. Lucie Rádlové a Ing. Jana Boudného, který najdete v dubnovém čísle časopisu Náš chov.*

Klecový chov
voliérový chov
náklady na produkci konzumních vajec se budou zvyšovat
výběhový chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down