24.09.2021 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika výkrmu brojlerových kuřat

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ztrátová s výjimkou roku 2018, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. Podpory směrované do sektoru drůbeže významně zlepšily ekonomiku výkrmu kuřat. Výkrm kuřat byl s dotací ziskový v letech 2016-2018, avšak v roce 2019 nestačily podpory k dosažení zisku. Pro rok 2020 se předpokládá, že po započtení podpor bude výkrm kuřat rentabilní.

Výsledky ekonomiky výkrmu kuřat a výroby vajec vycházejí z Výběrové šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků za období 2016-2019, pro rok 2020 byly výsledky odhadnuty na základě vývoje cen vstupů do zemědělství. Ekonomika byla hodnocena na základě vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability, která zohledňuje vliv podpor na ekonomiku drůbeže. Do celkových podpor byly kalkulovány podpory směrované do sektoru drůbeže přímo (8.F.c. ozdravení chovu drůbeže, 20.B. zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, vratka spotřební daně „Zelená nafta“, podpora pojištění) a nepřímo (podpory vyplacené na plochy krmných plodin použitých pro vlastní krmiva, které odpovídají normativní potřebě vlastních krmiv svázaných s průměrnou roční užitkovostí a podílem vlastních krmiv v krmné dávce). Veškeré podpory jsou přepočítávány na průměrný kus v ČR a vyjadřují tak průměrnou částku podpor na jedno kuře ve výkrmu, respektive na jednu nosnici. V šetření ÚZEI jsou zastoupeny pouze podniky právnických osob, avšak nejedná se jen o úzce specializované podniky s výkrmem kuřat bez zemědělské půdy. Jedná se jak o podniky s kombinovanou výrobou, s běžným zastoupením polních plodin, chovem dojeného i masného skotu a částečně i s chovem prasat, tak jsou zastoupeny i velkochovy. Aktuálně je v šetření ÚZEI zahrnuto jedenáct respondentů s výkrmem kuřat.*
Konkrétní výsledky najdete v článku Ing. Jana Boudného a Mgr. Jiřího Pokorného (ÚZEI, Praha), který vychází v říjnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down