08.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika výroby mléka

Ing. Jan Syrůček, Ph.D., pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby na oddělení chovu skotu již téměř 12 let a jeho hlavní pracovní náplní je zkoumání ekonomických souvislostí chovu dojeného a masného skotu. Nedávno byl hostem TV Zemědělec, kde jsem mu položila několik otázek.

 

  1. V poslední době jsme svědky turbulencí jak u nákladových, tak u příjmových položek chovatelů dojnic. Jaká je aktuální situace v sektoru výroby mléka?

Situaci v sektoru výroby mléka u nás ovlivňuje vývoj na evropském i globálním trhu. Z počátku loňského roku docházelo ke snížení dodávek mléka u největších evropských a světových producentů, což ještě více podpořilo růst výkupní ceny mléka i u nás. V roce 2022 výkupní cena mléka rychle rostla v ČR i v ostatních státech unie a v porovnání s minulými roky dosáhla v průměru nejvyšší úrovně. Podle dat Evropské komise bylo zvýšení v průměrných ročních cenách v unii mezi roky 2021 a 2022 o 36 %. V České republice to vychází zhruba na 28 %. Toto zvýšení alespoň částečně kompenzovalo růst nákladů spojených zejména s růstem výdajů na krmiva a energie. Např. u některých krmných plodin se podle ČSÚ ceny mezi roky 2021 a 2022 zvýšily až o polovinu. Letošní rok bude, a to nejen pro chovatele dojených krav, velmi náročný. Chovatelé budou nuceni se nejspíše potýkat s poklesem výkupní ceny a nemalým růstem nákladů. Na počátku roku výkupní cena mléka vlivem vyšší nabídky klesla a současné prognózy predikují pro rok 2023 spíše její meziroční pokles. Např. americké ministerstvo zemědělství předpokládá snížení výkupní světové ceny mléka meziročně až o 15 %. Naproti tomu se stále musíme vyrovnávat s výrazně nadprůměrnou inflací, což bude mít jistě dopad do růstu výrobních nákladů. Otázkou také zůstává, jak se současný růst cenové hladiny promítne do kupní síly spotřebitelů, resp. do poptávky po mléce a mléčných výrobcích. V následujících letech se i mají i přes tento negativní trend celosvětově zvyšovat stavy dojených krav, růst průměrná dojivost (zejména v oblastech s doposud nízkou dojivostí) a tím se odhaduje i růst celkové globální produkce mléka, což bude odpovídat růstu poptávky po základních potravinách, mezi které mléko jednoznačně patří. Odhady Evropské komise však hovoří o tom, že v průměru ve státech unie bude v následujících 10 letech spíše stavy dojnic a tím i produkce mléka klesat a jedním z důvodů mohou být právě rychle rostoucí ceny vstupů.

 

  1. Jaká jsou poslední data z hlediska nákladovosti chovu dojnic, popřípadě jaké jsou odhady pro rok 2022 a 2023?

V současné době jsou k dispozici kompletní údaje za rok 2021. Podniky teprve nyní uzavírají účetnictví za minulý rok a velká část z nich ještě nemá kompletně hotové kalkulace za rok 2022. V roce 2021 u námi analyzovaného souboru 120 podniků z různých oblastí ČR dosáhly průměrné celkové náklady 88 tis. Kč na krávu a rok. Podobně jako v letech minulých i jak vykazují různé české i zahraniční zdroje, nejvyšší nákladovou položkou byly výdaje na krmiva (každoročně mezi 40–50 % celkových nákladů) a významně se na roční sumě nákladů podílely rovněž mzdové náklady, odpisy (krav a majetku) a režie. Po odpočtu vedlejších výrobků (oceněná narozená telata a statková hnojiva) se suma nákladů u hodnocených 120 podniků snížila na úroveň 84 tis. Kč na krávu a rok, což činí 9,42 Kč na litr prodaného mléka. V roce 2022 jistě vlivem růstu cen vstupů náklady u většiny podniků stouply. Kdybychom například zohlednili jen inflaci v ČR v loňském roce ve výši 15 %, tak by náklady u hodnocených 120 podniků mohly stoupnout v loňském roce v průměru až k 11 Kč za litr. Vzhledem k současné situaci se dá s růstem počítat i v letošním roce.

Více si přečtete v Zemědělci, video je dostupné na www.tvzemedelec.cz*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down