27.01.2022 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekozemědělství nabývá na významu

Ekologické zemědělství je v České republice stále na mírném vzestupu. Tradičně se u nás rozvíjí v méně příznivých horských a podhorských oblastech. Na našem území dosahuje ekologicky obhospodařovaná plocha více než patnácti procent z celkového zemědělského půdního fondu.

Největší podíl v ekozemědělství v ČR patří trvalým travním porostům. Na orné půdě se pěstují především obilniny. V živočišné výrobě se ekologičtí zemědělci zaměřují hlavně na chov masného skotu a ovcí. V ekologických chovech stoupá počet dojnic. Maso a mléko patří k nejrozšířenějším bioproduktům z živočišné výroby.

Vývoj hospodaření v režimu ekologického zemědělství v České republice a v dalších státech Evropské unie nastínila na semináři uspořádaném na půdě České zemědělské univerzity v Praze Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Nejprve přednášející připomněla počátky a následný vývoj ekologického zemědělství v Evropské unii. Uvedla, že první ekologické podniky vznikaly v devadesátých letech minulého století. Výměra ekologicky obhospodařované půdy se rok o roku rozšiřovala. Zatímco v roce 1998 se ekologickým způsobem hospodařilo na ploše 2290 hektarů, v roce 2019 se jednalo o 13 794 hektarů.

K důvodům nárůstu ekologického zemědělství patří skutečnost, že biopotraviny vykazují vyšší stabilitu cen než konvenční produkce. Také stále roste poptávka po potravinách s přidanou hodnotou. Ekologické hospodaření přispívá k udržitelnosti produkce i přírody.

V současnosti se v Evropské unii ekologickým způsobem hospodaří na zhruba osmi a půl procentech z celkové výměry. Celkově se v unii v roce 2019 ekologicky hospodařilo na téměř čtrnácti miliónech hektarů.

Největší výměru v režimu ekologického zemědělství mají Španělsko, Francie, Itálie a Německo. Tyto státy v roce 2019 tvořily více než polovinu ekologicky obhospodařované plochy v EU. České republice patřilo sedmé místo.

Ve většině států EU je více než sedmdesát procent ekologické produkce certifikováno. Ing. Fuksová podotkla, že se ale všechno neprodá jako ekologický produkt za cenu bioprodukce.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down