Elektronická vejce a jejich využití

Zejména v Nizozemsku se rozšiřuje využití elektronických vajec k detekci kritických míst v technologii dopravy. Lze tím totiž významně snížit podíl mechanického poškození vajec, k němuž dochází při manipulaci. To se ve finále promítne do vyššího podílu vajec zatříděných do vyšší jakostní třídy a tím i do vyšší ziskovosti.   

Definice vajec jakostní třídy A jsou v různých částech světa rozdílné, ale ve všech případech je zřejmé, že vejce nejvyšší kvality by měla být bez prasklin, nečistot a vlasových puklin. A pokud byste se ptali, proč jsou vejce první jakostní třídy tak důležitá, je to proto, že ceny vajec nižší jakostní třídy B jsou o 20 až 30 % nižší.

Nizozemský farmář Arien Verbeek
Nizozemský farmář Arien Verbeek

Měření kvality vaječné skořápky

Příčinou vysokého podílu vajec třídy B je buď špatná kvalita vaječné skořápky nebo výrazné mechanické poškození. Obojí se však dá změřit.

„Kvalitu skořápky si ověříte změřením vzorku alespoň 30 vajec, přičemž průměrnou pevnost skořápky vypočítáte z naměřených hodnot, které v newtonech udávají nejnižší a nejvyšší pevnost skořápky. Například u nosnic v padesáti týdnech věku se dá hovořit o dobré pevnosti skořápky, pokud naměříte alespoň 41 newtonů, ale hodnoty pod 39 newtonů jsou nepřijatelné. S postupujícím věkem nosnice se kvalita skořápky snižuje, atak u sedmdesáti týdenní nosnice lze považovat za dobrou hodnotu od 37 newtonů výše. Naopak vejce, jejichž hodnoty pevnosti skořápky jsou nižší než 35 newtonů, jsou již pro nejvyšší jakostní třídu nepřijatelné,“ vysvětlil na semináři společnosti De heus, a. s., nizozemský farmář Arien Verbeek.  

Měření mechanického poškození vaječné skořápky

K měření mechanického působení přepravních systémů se používají elektronická vejce. Jedná se plastová vejce, která mají přesně stejný tvar jako skutečná vejce a měří sílu dopadu na třech osách, přičemž naměřené hodnoty se opět udávají v newtonech. S jejich použitím lze odhalit kritické body v systémech přepravy vajec.

K mechanickému poškození vajec může docházet během jejich třídění
K mechanickému poškození vajec může docházet během jejich třídění

„Pokud je na nějakém místě mechanický náraz příliš velký, je třeba jemně doladit všechny přechody dopravníku, přizpůsobit výšku zvedacího pásu nebo umístit kartáč, který vejce zpomalení. Nezapomeňte, že i balička vajec je součástí systému. Hodnota v newtonech představuje maximální naměřenou sílu nárazů působících na elektronická vejce. Pevnost vaječné skořápky je také uváděna v newtonech, přičemž se měří síla potřebná k rozbití skořápky! To znamená, že nemůžete porovnávat hodnoty elektronických vajec s výsledky měření pevnosti vaječné skořápky,“ podělil se o své zkušenosti Arien Verbeek.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down