Endoparazitární infekce ovcí a koz

Význam parazitárních nákaz nelze podceňovat, protože prvoci a helminté vyvolávají u mláďat malých přežvýkavců vážná průjmová onemocnění končící i úhynem. Někteří z nich mohou dokonce ohrozit i zdraví člověka, který se v rámci zoonotického přenosu nakazí od zvířat.

Seminář zaměřený na zdravotní problematiku v chovech malých přežvýkavců, který koncem března ve svých prostorách  uspořádal Státní veterinární ústav Praha, byl názornou ukázkou toho, jak předat složité informace srozumitelnou formou. Zasloužil se o to také  Ing. Ivan Pavlásek, DrSc., který ve své prezentaci představil nejvýznamnější původce endoparazitárních infekcí ovcí a koz.
„Každý parazit má své poslání, má trošku jinou věkovou dynamiku a u hostitele vyvolává specifické problémy. Vždy jsou však spojené s poruchami gastrointestinálního traktu. Onemocnění jehňat a kůzlat mohou způsobovat jednak jednohostitelští parazitičtí prvoci rodu Cryptosporidium a Eimeria, kteří ke svému vývoji nepotřebují mezihostitele, jednak  to mohou být také rody Sarcocystis a Toxoplasma, řazené mezi  vícehostitelské prvoky, jejichž vývoj probíhá přes mezihostitele. Některé druhy vícehostitelských kokcidií rodu Sarcocystis, jejichž definitivními hostiteli jsou domácí a volně žijící masožravci, způsobují zoonózy.
Ke  skupině parazitů, jimž někteří autoři přisuzují zoonotický význam, patří i velmi rozšíření prvoci rodu Giardia, kteří jsou známí také z humánní medicíny. Vedle nich způsobují velké problémy v chovech i helmintózy, zahrnující velkou skupinu onemocnění vyvolaných motolicemi, tasemnicemi a hlísticemi. Zpomalují růst a vývoj mláďat a při silnějších infekcích způsobuje i jejich úhyny,“ uvedl na začátku svého vystoupení specialista oddělení patologie a parazitologie.
Na adresu malých přežvýkavců odbornou veřejností uznávaný parazitolog v závěru svého vystoupení vysvětlil, že parazitofauna se u nich během života mění. Zatímco ve stáji bývají příčinou zdravotních komplikací kokcidie a giardie, s přechodem na pastevní odchov se jedná o onemocnění vyvolaná helminty. Zvíře je tak od dvou týdnů věku prakticky až do konce života vystaveno permanentnímu tlaku parazitů, který může v závěrečné fázi vyvolat infekci se subklinickým průběhem.*
Více se dočtete v červnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down