02.07.2015 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Environmentální a kontagiózní mastitidní patogeny na mléčné farmě

V článku byl vyhodnocen soubor vybraných mastitidních patogenů izolovaných od dojnic na mléčné farmě v průběhu osmiletého sledování. Celkem bylo vyšetřeno 3255 individuálních vzorků mléka se suspektní mastitidou, z tohoto počtu bylo detekováno 1069 pozitivních nálezů, což představuje prevalenci 32,8 %.

Jako dominantní původci mastitid byly určeny environmentální patogeny s prevalencí 25 %. Další významnou skupinu mastitidních patogenů tvořila skupina koaguláza negativních stafylokoků (CNS) – prevalence 5,7 %. Kontagiózní  patogeny byly v průběhu řešení této práce na sledované mléčné farmě téměř eradikovány, jejich prevalence za sledované období činila pouhých 2,1 %. Bakteriální druh s nejvyšší prevalencí (13,8 %) představoval Streptococcus uberis.

Na farmě došlo k postupnému snižování výskytu kontagiózních patogenů, především pak výskytu S. aureus, přičemž tento trend je patrný především v posledních čtyřech letech. V posledním roce monitoringu byl výskyt kontagiózních patogenů dokonce nulový.

Určitý problém pro danou farmu představuje skupina CNS, kde se potvrzuje světový trend růstu podílu CNS jako mastitidních patogenů. Pro eliminaci mastitid vyvolaných CNS je nutné dodržovat opatření zahrnující tlumení jak kontagiózních, tak i environmentálních mastitid. Větší pozornost by měla být věnována péči o krávy v období stání na sucho, neboť v tomto období je riziko infekce CNS nejvyšší.

Environmentální patogeny pro sledovanou mléčnou farmu představují nejvyšší riziko, neboť tyto původce environmentálních mastitid se ve stádě nepodaří nikdy zcela eradikovat. Jako rozhodující preventivní opatření vedoucí k jejich eliminaci se proto jeví nutnost udržení vysoké hygienické úrovně stájového prostředí.

H. Nejeschlebová1, M. Klimešová2, R. Karpíšková3, O. Hanuš2, L. Nejeschlebová2

1Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., Praha, 3Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2015.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down