EU musí chránit potravinový řetězec

Úkol chránit potravinový řetězec před chorobami je, jako byste byl řídícím letového provozu. Nikdo si nevšimne, když to uděláte správně, ale jakmile se něco stane špatně, ať už jde o problém otravy potravinami nebo havárii letadla, všichni si to náhle uvědomí. Naštěstí se v Evropě jedná o velmi řídké případy onemocnění, a to jak díky tvrdé práci jednotlivců, jejichž úsilí veřejnost zřídka zaznamenává.

Ochrana živočišných krmiv před bakteriemi je vynikajícím příkladem zajištění bezpečnosti potravin, o které většina lidí nikdy nepřemýšlí. Krmivo je jedním z hlavních zdrojů infekce u chorob, jako je salmonelóza, a bez trvalé péče farmářů o drůbež, vejce a krmiva, by byla infekce velmi nebezpečná. Producenti a farmáři berou toto riziko velmi vážně. V Evropě jsme byli extrémně úspěšní posledních 20 let při snižování výskytu salmonelózy. Mezi lety 2004 a 2008 se snížila míra onemocnění na polovinu. Je to bezpochyby jeden z největších úspěchů v oblasti veřejného zdraví v Evropě, ale také ten, o kterém se většina lidí nikdy neslyšela.
Rozmanitost nástrojů pro kontrolu   Snížení výskytu salmonel bylo dosaženo použitím různých nástrojů pro kontrolu patogenů. Jedním z těchto nástrojů a bezpochyby nejúčinnější pro ochranu krmiv před infekcí salmonelou je chemický formaldehyd. Tato organická chemická látka, se přirozeně vyskytuje v ovoci, jako jsou hrušky, ale ve velkém množství může být nebezpečná. Při správném použití však poskytuje neuvěřitelnou ochranu proti salmonelám v krmivech. Jeho použití je naprosto bezpečné pro spotřebitele a je podporováno agenturami, včetně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Úřadu pro kontrolu potravin a bezpečnost (FDA). Stejně jako u jiných chemikálií musí pracovníci manipulující s látkou zajistit bezpečnostní opatření. Komise pro bezpečnost pracovníků (SCOEL) stanovuje bezpečné expoziční limity pro formaldehyd a pokyny pro jeho bezpečné používání. Společnosti a výrobci, kteří používají dezinfekční prostředky obsahující formaldehyd ve výrobě krmiv pro drůbež, navíc vyloučili přímý a dlouhodobý kontakt s touto látkou, neboť veškerý proces přidávání formaldehydu probíhá v uzavřeném systému. Způsob použití formaldehydu neohrožuje zdraví pracovníků nebo zvířat.
Zákaz formaldehydu Navzdory významu formaldehydu v boji proti salmonelám předložila Evropská komise v loňském roce návrh na zákaz této látky. V prosinci sdružení chovatelů drůbeže a producentů vajec předalo dopis komisaři Philu Hoganovi a vyzvali ho, aby nezakazoval tento zásadní nástroj pro ochranu potravinového řetězce před infekcí. Mnozí z nich se také zúčastnili veřejné konzultace, kterou komise v prosinci vedla a předložily rozsáhlou zprávu a důkazy o významu formaldehydu při ochraně potravinového řetězce.
Evropská komise ignorovala obavy Všechno úsilí bylo však institucí ignorováno. Dopis zůstal nezodpovězen a do dvanácti hodin po ukončení veřejné konzultace již komise hlasovala o zákazu formaldehydu v krmivech. Farmáři a producenti krmiv nemohou pochopit, že příloha s téměř stovkou rozsáhlých zpráv s technickými přílohami, nebyla vzata v úvahu. Možná byla samotná konzultace jen hrou s razítkem, tedy odsouhlasení zákazu bez pečlivého myšlení nebo osobní investice do výsledku.

Zvýšení výskytu salmonelóz  Navzdory úspěchu zemědělců, kteří snižují počty salmonel, se zdá, že nebezpečí opět vzrůstá. Evropské středisko pro kontrolu nemocí (ECDC) v prosinci odhalilo, že počty případů salmonelóz se v loňském roce zvýšily a že dlouhodobý trend snižování prevalence infekcí salmonelami v Evropě se oficiálně skončil. Ohniska se objevují ve velkém měřítku v Polsku a v krmivech v Německu. Při příštím výskytu infekcí salmonelami budou lidé neobeznámeni s procesem, který je nutný pro udržení bezpečnosti potravin, vinit zemědělce a producenty, kteří pracují intenzivně každý den, aby zabránili vypuknutí nemoci. Lidé budou říkat, že by měli udělat víc, přijmout další opatření. Možná, že když se to stane, také si uvědomí, jak obtížná byla tato práce, protože se politici rozhodli zakázat nejúčinnější nástroj z vlastních politických a snad fanatických důvodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *