09.03.2023 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EU proti odlesňování

Mezi Parlamentem EU a Radou EU bylo dosaženo politické dohody ve vztahu k nařízení EU o dodavatelských řetězcích bez odlesňování.

Jakmile bude nový právní předpis přijat a uplatňován, zajistí, že soubor klíčového zboží uváděného na trh EU již nebude přispívat k odlesňování a znehodnocování lesů v EU ani jinde ve světě. Všechny příslušné společnosti budou muset vykonávat přísnou náležitou péči, pokud uvádějí na trh EU nebo z něj vyvážejí: palmový olej, dobytek, sóju, kávu, kakao, dřevo a kaučuk, jakož i odvozené produkty, jako je hovězí maso, nábytek nebo čokoláda.

Politická dohoda přichází jen 12 měsíců po původním návrhu Evropské komise, který byl zveřejněn v listopadu 2021. Konečný dokument vychází z hlavních prvků uvedených v této verzi, konkrétně: boj proti odlesňování bez ohledu na to, zda je legální či nezákonný; přísné požadavky na sledovatelnost, které spojují komodity se zemědělskou půdou, kde byly vyprodukovány; a systém srovnávání jednotlivých zemí.

Evropský parlament a Rada budou nyní muset nové nařízení formálně přijmout. Jakmile vstoupí nová pravidla v platnost, budou mít hospodářské subjekty a obchodníci 18 měsíců na provedení nových pravidel. Mikropodniky a malé podniky budou mít k dispozici delší adaptační období, jakož i další zvláštní ustanovení.

Komise nejpozději do jednoho roku od vstupu právních předpisů v platnost posoudí, zda oblast působnosti rozšíří i na další zalesněné plochy. Nejpozději dva roky po vstupu v platnost rovněž posoudí rozšíření oblasti působnosti na další ekosystémy, včetně půdy s velkými zásobami uhlíku a s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, jakož i na jiné komodity.

Zpravodaj Christophe Hansen uvedl: „Nebylo to snadné, ale před konferencí COP15 o biologické rozmanitosti v Montrealu jsme dosáhli silného a ambiciózního výsledku.  Kromě toho jsme zajistili, aby byla účinně chráněna práva původních obyvatel, našich prvních spojenců v boji proti odlesňování. Zajistili jsme také silnou definici degradace lesa, která bude pokrývat rozsáhlou plochu lesa."

Nezbytná iniciativa

Obchodní skupiny EU COCERAL, FEDIOL a FEFAC ocenily úsilí o rychlé dosažení dohody a stanovení ambiciózního rámce EU, který zabrání tomu, aby komodity spojené s odlesňováním byly uváděny na trh v EU. „Nařízení EU o boji proti odlesňování je nezbytnou iniciativou, která by měla vyslat silný signál hráčům a vládám po celém světě."

Uvítali aspekty konečné verze, jako je lhůta pro provádění v délce 18 měsíců a nižší procento kontrol v zemích s nízkým rizikem, jakož i skutečnost, že dohoda od počátku nerozšiřuje oblast působnosti na kukuřici a další ekosystémy.

Obavy o sledovatelnost

Domnívají se však, že požadavek na sledovatelnost a implicitní spotřebitelský řetězec, jak jsou definovány, bude mít několik nezamýšlených důsledků.

Tyto důsledky budou hluboce pociťovány, zejména proto, že to může vést k vyloučení drobných zemědělců, nejzranitelnějších hráčů v těchto dodavatelských řetězcích, vzhledem k napjaté lhůtě pro provedení, nebo k odčerpání investic z vysoce rizikových oblastí.  ​

Neschopnost zavést podobně ambiciózní doprovodná opatření pro spolupráci mezi vládami a partnerství s pobídkami a podporou nepomůže překonat mnoho právních, organizačních nebo logistických překážek, které vznikají, protože provozovatelé se budou snažit implementovat nařízení EU v těchto složitých dodavatelských řetězcích. 

Zdroj: Feednavigator

Ing. Josef Svoboda, CSc.

Kontakt: post4me@seznam.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down