Archiv pro rubriku: CAP

Filtr

Komise navrhuje snížení přímých plateb

Evropská komise dnes předložila své návrhy na víceletý rozpočtový rámec pro období 2021–2027. Tento rozpočtový projekt je snížen o 27,4 miliardy eur v rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP), aby udržel podporu zemědělcům na jejich současné úrovni.

Kategorie: CAP

Dotace 2018 nejen pro chovatele

Dne 12. února 2018 byly schváleny a ministrem zemědělství Jiřím Milkem podepsány zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html ...

Kategorie: CAP, EU

Jak pomoci sektoru mléčných krav – jsou dotace travním porostům viníkem?

Aktuální debaty o podporách rozvoje venkova často akcentují nejednoznačnost problému, zda je nutnější podporovat zemědělce, kteří se snaží vyrábět a prodávat a přesto se mohou ocitnout v složité ekonomické pozici – např. v sektoru krav s tržní produkcí mléka – nebo jsou podpory záslužné nejvíce, když pomohou udržení lučních či...

Kategorie: CAP, Dojený skot

Ekologické zemědělství – nová evropská pravidla

Dne 20. listopadu 2017 členské státy zastoupené ve zvláštním výboru pro zemědělství (SCA) schválily dohodu o revizi stávajících pravidel pro organické zemědělství a označování ekologických produktů, neboť byla 28. června uzavřena prozatímní dohoda v Evropském parlamentu. ...

Kategorie: CAP

Ekologické zemědělství unie roste

Ekologické zemědělství se v unii zejména v posledních dekádách rozvíjí a zvětšuje se také okruh jeho spotřebitelů. Ekologičtí zemědělci pěstují polní plodiny, ovoce, zeleninu či vinnou révu, chovají skot, prasata, drůbež i další hospodářská zvířata. Největší výměru mají v unii i u nás ekofarmy s trvalými travními porosty. Na rozvoji...

Kategorie: CAP, EU

Greening funguje, ale chce změny

Ze zkušeností z prvního roku zavedení greeningu Brusel usuzuje, že toto opatření funguje, potřebuje však některé úpravy. Návrhy na ně zazněly i ve veřejné konzultaci. Objevily se třeba názory, že cílů ekologizace lze lépe dosáhnout z prostředků podpory rozvoje venkova, že větším přínosem by byla vyšší podpora ekologického zemědělství či...

Kategorie: CAP

A zase zpátky k sedmadvacítce

Červnové referendum otřáslo nejen Velkou Británií, ale i zbytkem Evropské unie, který se ocitl na pomyslném rozcestí. Půjde dál cestou větší integrace a rychlého zavedení společné měny, nebo naopak dá větší důraz na princip subsidiarity, který řešení problémů posouvá co nejblíže lidem, a bude více dbát na přání a obavy...

Kategorie: CAP, EU

Unie hledá cesty z mléčné krize

Mléčný sektor unie tone v problémech. Ukončení kvót a přechod na tržní prostředí zkomplikovalo ruské embargo na dovoz některých potravin včetně mléčných produktů z Evropské unie. Dosavadní opatření unie nejsou zatím příliš úspěšná a zemědělci, agrární ministři členských zemí i europoslanci požadují po Evropské komisi účinnější kroky. Objevuje se otázka,...

Kategorie: CAP, Dojený skot