Nové technologie pro udržitelnější zemědělství

Neformální zasedání ministrů zemědělství EU v Córdobě, které proběhlo 5. září 2023, se zaměřilo na využívání nových technologií k lepšímu zabezpečení potravin, boji proti změně klimatu a dosažení ziskovosti celého zemědělského odvětví.

Zasedání, které se konalo v rámci španělského předsednictví Rady EU v Palacio de Congresos, předsedal úřadující španělský ministr zemědělství a rybolovu Luis Planas a zúčastnil se ho evropský komisař Janusz Wojciechowski. „Debatu o Córdobě budeme určitě označovat za bod obratu," řekl Planas po schůzce. Zdůraznil, že „dodávky bezpečných, výživných potravin dostatečné kvality a množství jsou globální výzvou pro celou planetu“, protože podle prognóz OSN dosáhne světová populace do roku 2050 9,7 miliard lidí.

Problém v oblasti zajišťování potravin

Jedním z hlavních témat zasedání byla reakce na rostoucí potřebu a problém zajišťování potravin, který je jednou z priorit stanovených španělským předsednictvím na jeho šestiměsíční funkční období. EU je největším světovým producentem potravin, a proto nese odpovědnost za řešení tzv. vymýcení hladu stanovené v cílech Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Ve zprávě agendy se mimo jiné uvádí, že globální společenství může společně znovu nastartovat pokrok pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a vytvořit světlejší budoucnost pro všechny. Vyžadují se naléhavá opatření k záchraně cílů udržitelného rozvoje a dosažení pokroku pro lidi a planetu do roku 2030. Ruská invaze na Ukrajinu pokřivila dodavatelský řetězec a zatížila globální produkci potravin a zásobovací systém. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi produkcí většího množství kvalitnějších potravin z hlediska množství i kvality při zachování životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Změna klimatu

Další otázkou, o níž se na neformálním zasedání diskutovalo, byl boj proti změně klimatu a jejím dopadům na zemědělsko-potravinářské odvětví v EU a ve světě. Rostoucí teploty a extrémní jevy – zejména sucha – jsou stále častější a diskutovalo se o tom, jak tyto situace řešit. Do hledání řešení takových problémů patří zavedení nových technologií, které například umožňují lepší a účinnější využívání vodních zdrojů. „Doufám a přeji si, abychom mohli sladit produkci potravin s ochranou životního prostředí a biologické rozmanitosti, aniž bychom zapomněli na náš hlavní cíl, kterým je samozřejmě poskytnout důstojnou mzdu za práci našich zemědělců a chovatelů hospodářských zvířat, a tím zajistit budoucnost našeho venkovského světa,“ řekl Planas.

Vývoj nových genomických technik

Klíčovým tématem projednávaným na neformálním ministerském zasedání však byly nové genomické techniky (NTG), které umožňují rychle a s větší přesností šlechtit odolnější a rezistentnější odrůdy rostlin. Během debaty byl zdůrazněn potenciál nových genomických technik aplikovaných na šlechtění nových odrůd rostlin, aby bylo možné zajistit udržitelnost produkce potravin, a zejména řešit problém změny klimatu a potřebu snížit používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Evropští činitelé měli příležitost vyjádřit své obavy a pochybnosti o zajištění produkce jak osiva, tak rostlin pro produkci potravin v dostatečném množství. Ministři rovněž zdůraznili, že mají zájem na zajištění transparentnosti a informovanosti spotřebitelů s cílem dosáhnout udržitelnějších technologických řešení. Komisař Wojciechowski uvedl, že je s rozpravou na toto téma velmi spokojen. „Jsou podporovány nové techniky editace genomu, ale s odpovědným přístupem,“ řekl a zdůraznil, že je důležité vyhnout se negativním důsledkům, které by mohly ovlivnit například zemědělce používající ekologické produkce. Cílem španělského předsednictví je dosáhnout některých počátečních politických závěrů o NTG před koncem šestiměsíčního období. V tomto ohledu se zavázala intenzivně pracovat na návrhu Komise týkajícím se rostlin získaných těmito technikami.

Udržitelnost a ziskovost zemědělství

Třetím diskutovaným tématem byla situace, které čelí pracovníci na venkově, protože podle ministra Planase nelze udržitelnost zemědělství zajistit bez ziskovosti zemědělských podniků. Část zasedání byla proto věnována diskusi o dostupných možnostech a potřebě zvýšit produktivitu zemědělství tak, aby situace a živobytí zemědělců a chovatelů hospodářských zvířat byly nejen zachovány, ale i zlepšeny. Ministři se během pracovních zasedání rovněž shodli na tom, že je třeba dát zemědělcům k dispozici finanční mechanismy, aby mohli investovat do nových technologií a do odborné přípravy v oblasti jejich používání. Diskutovalo se o úloze fondů EU z programu Horizont Evropa a opatřeních podrobně popsaných ve strategických plánech SZP.

AG Press

Podrobněji v časopisu Náš chov 10/2023.

Chovatelé se znaží své stáje neustále vylepšovat pro zlepšení welfare zvířat

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down