28.03.2024 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti EU

 Evropská komise 27. 3. 2024 zveřejnila zprávu, v níž nastiňuje značný pokrok, jehož bylo dosud dosaženo v dlouhodobé vizi EU pro venkov, a zdůrazňuje pozitivní výsledky dosažené od roku 2021 a předkládá nápady pro budoucí práci. Zpráva nastiňuje pokrok dosažený v podpoře silnějších, propojenějších, odolnějších a prosperujících venkovských oblastí a komunit.

Představuje 30 opatření v celé řadě oblastí, z nichž devět je již dokončeno.

Hlavní úspěchy

Sem patří spuštění platformy pro revitalizaci venkova pro oblasti, které čelí demografickým a hospodářským problémům, zahájení 60 venkovských výzkumných a inovačních projektů s rozpočtem ve výši 253 milionů eur, které přímo přispějí venkovským oblastem, podpora provádění iniciativy LEADER a vedení přibližně 150 komunit k vytvoření inteligentních vesnic prostřednictvím specializovaných činností v oblasti vytváření sítí, vyčlenění celkem 23,5 miliardy eur ve formě grantů a půjček pro oblasti s nedostatečným pokrytím, pravidla státní podpory s cílem zlepšit propojení venkova, zlepšení plánování venkovské mobility a cestovního ruchu prostřednictvím specializované evropské sítě pro mobilitu venkova, vytvoření poradenského centra pro venkovskou energetiku, které podpořilo 27 venkovských energetických společenství; podpora čtyř specializovaných projektů na podporu rozvoje sociální ekonomiky ve venkovských oblastech, zvýšení dostupného počtu datových souborů pro venkovské oblasti a přístupu k příslušným údajům a analýzám o venkově prostřednictvím střediska EU pro sledování venkova a nové publikace „Rural Europe“, zlepšení kapacit pro ověřování dopadu na venkov a dáýle spuštění souboru nástrojů pro venkov s cílem usnadnit přístup venkovských oblastí k finančním prostředkům EU a optimální kombinaci s financováním EU pro venkovské oblasti.

Další záznamy ve zprávě

Zpráva zdůrazňuje, že pro dosažení dobrých výsledků je nezbytná silná angažovanost na členských států, regionů a místních orgánů. V tomto ohledu bylo klíčové zahájení Paktu pro venkov v roce 2021, kdy byl zřízen specializovaný správní orgán, platforma pro spolupráci a podpůrný úřad, který usnadňuje interakce a vytváří znalosti pro venkovské komunity. Komise v souladu se svým závazkem k rozvoji venkovských oblastí a komunit EU v této zprávě popisuje opatření v akčním plánu EU pro venkov, u nichž je třeba vyvinout zvláštní úsilí a jiná opatření, kde je nutná kontinuita, aby bylo dosaženo celkových cílů.

Dívají se také do budoucnosti

Hodnotí, jak SZP na období 2023–2027 a politika soudržnosti přispěly k vizi venkova, a předkládá nápady a otázky k zamyšlení o tom, jak by bylo možné v budoucnu posílit politiky a podporu EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Venkovské oblasti jsou formativní součástí evropského hospodářství a kulturní rozmanitosti. Jsou domovem stovek milionů Evropanů, kteří zde rádi žijí a pracují. Stojíme po jejich boku a chceme, aby venkovské oblasti Evropy vzkvétaly. Evropa investuje do venkovských oblastí, protože jejich vyhlídky jsou budoucností Evropy.“

Jak tomu je

Venkovské oblasti EU pokrývají 83 % území EU a téměř 1 ze 3 Evropanů žije ve venkovských oblastech. V červnu 2021 Evropská komise po rozsáhlé konzultaci stanovila dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU do roku 2040. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zahájila tuto iniciativu v roce 2019 a uznala, že venkovské oblasti jsou klíčovou součástí evropské identity a hospodářského potenciálu a že je třeba je zachovat a investovat do jejich budoucnosti.

Společné cíle

Dlouhodobá vize určila 10 společných cílů a čtyři oblasti opatření směřujících k silnějším, propojeným, odolným a prosperujícím venkovským oblastem do roku 2040. K dosažení těchto cílů se Komise zavázala zahájit pakt pro venkov s cílem mobilizovat veřejné orgány a zúčastněné strany, aby jednaly v souladu s potřebami a ambicemi obyvatel venkova. Zavedla také akční plán EU pro venkov s 30 opatřeními, která má Komise provést v řadě oblastí politiky EU.

Citáty

Venkovské oblasti jsou součástí evropského hospodářství a kulturní rozmanitosti. Jsou domovem stovek milionů Evropanů, kteří zde rádi žijí a pracují. Stojíme po jejich boku a chceme, aby venkovské oblasti Evropy vzkvétaly. Evropa investuje do venkovských oblastí, protože jejich perspektivy jsou budoucností Evropy.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

V době, kdy čelíme vylidňování a demografickým problémům, musíme přijmout komplexní politický přístup, který překlene propast mezi venkovem a městy a zajistí rovný přístup ke službám. Jsme i nadále odhodláni pokračovat v tomto poslání a žádný region v naší Unii neopomíjíme. Naše práce se řídí dlouhodobou vizí pro venkovské oblasti, která nyní přináší hmatatelné výsledky v praxi. S naší podporou mají venkovské komunity schopnost řešit své problémy a prosperovat.

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně pro demokracii a demografii

Zpráva zdůrazňuje odhodlání EU a pokrok dosažený v budoucnosti venkovských oblastí. Pouze aktivním nasloucháním a zapojením našich venkovských komunit můžeme nalézt řešení, která rozpoznají a zohlední jejich potřeby k dosažení silnějších, propojených, odolných a prosperujících venkovských oblastí. Prostřednictvím strategických plánů SZP zdůrazňujeme hluboké propojení mezi rozvojem venkova a zemědělstvím a nabízíme zemědělcům a venkovským komunitám nový impuls příležitostí k revitalizaci venkova.

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství

Oblasti mimo velká města jsou místy, která mají zásadní význam pro odolnost Evropy a její budoucnost. Podpora vyváženého rozvoje, který přináší hospodářskou činnost a příležitosti ve všech regionech, je důležitá pro celou EU. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti umožňuje členským státům a regionům provádět politiky a veřejné investice přizpůsobené potřebám, našich rozmanitých venkovských oblastí. Investice v rámci politiky soudržnosti pokrývají všechny cíle vize, od infrastruktury po vzdělávací příležitosti a podporu podnikání. Prosazuje a podporuje hospodářskou životaschopnost venkova a sociální začlenění.

Elisa Ferreirová, komisařka pro soudržnost a reformy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down