11.01.2024 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Společné prohlášení sdružení EU zastupujících zemědělce

Zemědělský sektor se nesmí stát důvodem pro kolísavou podporu Ukrajině. Komise musí najít konstruktivní řešení, jak řešit dopady liberalizace obchodu.

Dne 10. ledna 2024 se šest sdružení zastupujících producenty a výrobce z odvětví cukru, obilovin/olejnatých semen, drůbežího masa a vajec setkalo s komisařem Wojciechowskim, aby vyjádřilo své silné obavy ohledně neomezeného dovozu z Ukrajiny a navrhlo možná konstruktivní řešení pro řízení toků v budoucnost.

Zemědělství nese neúměrnou zátěž

To, co se děje na Ukrajině, je neúnosné a jako EU je naší povinností a naším zájmem je nadále podporovat. Jsme tak jako výrobci připraveni i nadále plnit svou roli v úsilí EU pomoci Ukrajině. Bohužel se domníváme, že toto úsilí je v současnosti nespravedlivě sdíleno, přičemž odvětví zemědělství nese neúměrnou a neudržitelnou zátěž. Obáváme se, že pokud bude mechanismus autonomních obchodních opatření (ATM) s Ukrajinou zachován ve své současné podobě bez jakýchkoli úprav, přežití producentů v EU obecně, a zejména v odvětví obilovin, olejnin, drůbeže, vajec a cukru, přežije. v sázce bude stejně jako neochvějná podpora Ukrajině. Nechceme být důvodem neshod a kolísání takové podpory; proto se zaměřujeme na navrhování a hledání konstruktivních řešení, která mohou pomoci zemědělcům na obou stranách a zajistit pracovní ujednání.

Jsme také přesvědčeni, že je nezbytné navrhnout řešení této otázky na úrovni EU, aby byla zachována jednota EU a integrita jednotného trhu EU.

Jménem následujících sdružení:

AVEC – Asociace zpracovatelů drůbeže a obchodu s drůbeží v zemích EU

CEFS – Evropská asociace výrobců cukru

CEPM – Evropská konfederace produkce kukuřice

CIBE – Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů řepy

COPA-COGECA - jednotný hlas farmářů a jejich družstev v Evropské unii

EUWEP - Evropská unie velkoobchodu s vejci, vaječnými výrobky, drůbeží a zvěřinou

Žádáme proto, aby Evropská komise, Rada a Parlament při diskusi zvážily následující opatření:

  1. Posílení mezinárodního úsilí o usnadnění toku zboží z černomořských přístavů, aby se opět staly hlavním vývozním kanálem.
  2. Další investice do zlepšení logistiky a infrastruktury, které umožní řádné fungování Solidarity Lanes a zvýšení jejich počtu, aby zboží mohlo snadno proudit tam, kde je potřeba.
  3. Další úsilí o zajištění toho, aby produkty vstupující na vnitřní trh splňovaly požadované fytosanitární normy, normy pro dobré životní podmínky zvířat a používání antimikrobiálních látek posílením hraničních kontrol.
  4. Vytvoření systému, který zajistí, že místo určení všech zásilek ukrajinských zemědělských produktů je určeno před vstupem do EU.
  5. Zavedení systému, který zaručí, že se ukrajinské produkty dostanou na místo určení určené před vstupem do EU a neskončí jinde, například prostřednictvím zálohového systému.
  6. Zavedení dovozních prahových hodnot pro citlivé zemědělské komodity, na něž se vztahuje šest asociací a které podléhají liberalizaci obchodu, která je založena na ročním průměru za roky 2021 a 2022. Všechny produkty dovezené nad tuto prahovou hodnotu by měly být vyvezeny mimo EU, a tedy pouze pro tranzit v rámci trhu EU. Měření veličin by bylo založeno na systému dohledu GŘ TAXUD.

Věříme, že tyto mechanismy jsou konstruktivní cestou k udržení obchodních toků, ochraně výrobců v EU, pomáhají ukrajinským výrobcům diverzifikovat jejich vývoz, obnovují staré obchodní cesty a omezují jejich závislost na trhu EU.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down