04.05.2023 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soud EU vyňal techniku modifikace genů rostlin z oblasti působnosti regulace GMO

Rostliny získané náhodnými technikami metageneze in vitro by neměly spadat pod regulaci GMO EU, potvrdil Evropský soudní dvůr tento týden ve svém rozhodnutí.

„Organismy získané in vitro aplikací techniky/metody mutageneze, která se konvenčně používá v řadě aplikací in vivo a má dlouhou historii bezpečnosti, pokud jde o tato použití, jsou vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice," uvedl ESD v rozhodnutí zveřejněném 7. února.

Technika mutageneze může být aplikována in vitro - mutagenní látky jsou aplikovány na rostlinné buňky; Celá rostlina je pak uměle rekonstituována - nebo in vivo - mutagenní látky jsou aplikovány na celou rostlinu nebo její části.

Podle stanoviska EFSA se náhodná mutageneze in vivo i in vitro u rostlin opírá o aplikaci fyzikálních a chemických mutagenů ke zvýšení frekvence mutací, čímž se urychluje výběr odrůd s prospěšnými agronomickými vlastnostmi.

Vzrušená debata ve Francii

Rozhodnutí ESD může urovnat debatu o povaze technik náhodné mutageneze in vitro, která byla ve Francii vyhrocená.

V roce 2020 nejvyšší správní soud Francie Conseil d'État rozhodl, že organismy získané technikami mutageneze in vitro by měly podléhat regulaci GMO – směrnici 2001/18. 

Rozhodnutí následovalo po žádosti francouzského zemědělského odborového svazu Confédération Paysanne a osmi dalších sdružení a odborových svazů adresované francouzské vládě, aby podrobila organismy získané mutagenezí předpisům o GMO.

Francouzské orgány však nepřijaly žádná opatření, jejichž cílem by bylo zajistit výkon rozhodnutí Conseil d'État. Devět francouzských sdružení a obchodních organizací tak podalo ke Conseil d'État další žalobu, v níž se domáhalo vydání rozhodnutí o penále, aby bylo zajištěno provedení jeho rozhodnutí z roku 2020.

Conseil d'Etat, která se při formování svého rozhodnutí z roku 2020 opírala o sporný rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2018 o nových genomových technikách (NT), následně požádala lucemburský soud, aby zasáhl a upřesnil, zda by náhodná mutageneze in vitro měla spadat do oblasti působnosti směrnice o GMO, či nikoli.

Reakce

Zástupci zemědělců v EU, Copa a Cogeca, uvítali nejnovější rozhodnutí Evropského soudního dvora a uvedli, že evropské zemědělství potřebuje přístup k výhodám inovací, aby bylo udržitelnější a dosáhlo ambicí stanovených v Zelené dohodě pro Evropu.

"Šlechtitelé rostlin by měli být schopni zvážit určité techniky mutageneze ve svých šlechtitelských programech, což by zkrátilo dobu uvedení na trh o 10 let. Evropští zemědělci v současné době čelí mnoha výzvám, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, kolísání cen a zákazy přípravků na ochranu rostlin, a proto je nezbytné získat přístup ke zlepšeným odrůdám."

Francouzská asociace rostlinných biotechnologií (AFBV) byla také potěšena výsledkem jednání u nejvyššího soudu EU. Tato organizace uvedla, že z rozsudku chápe, že mutageneze, ať už technikami in vivo nebo in vitro, těží z režimu vyloučení stanoveného v právních předpisech o GMO. V návaznosti na zemědělský orgán EU uvedla, že tyto techniky podpoří vývoj nových inovativních odrůd rostlin, které jsou nezbytné pro zemědělství, produkci potravin a zároveň řeší výzvy snížených vstupů, změny klimatu a strategie EU "od zemědělce ke spotřebiteli".

Ale Guy Kastler, jeden ze zakladatelů Confédération Paysanne, litoval rozhodnutí a řekl, že rozhodnutí ESD by mohlo spustit marketing a pěstování neregulovaných GMO, aniž by bylo známo, jaká technika byla použita.

Krmivářské odvětví EU netrpělivě očekává zprávu EK o NGT;

Evropská komise (EK) má v úmyslu zveřejnit nový legislativní návrh pro NGT ve druhém čtvrtletí roku 2023 a Alexander Döring, generální tajemník Evropské federace výrobců krmiv (FEFAC), řekl, že průmysl dychtivě očekává jeho příchod.

„Evropské odvětví výroby krmiv podporuje používání NGT, aby zvýšilo potenciál produkce rostlinných bílkovin v EU. Zainteresované strany obecně označily legislativu GMO za nevhodnou pro daný účel s novými inovacemi v oblasti šlechtění rostlin. Debata o tom, jak nás návrh NGT posune kupředu, však zůstane kontroverzní."

Přezkum NT, který provedla Evropská komise v dubnu 2021, dospěl k závěru, že tato technologie šlechtění rostlin by mohla přispět k udržitelnějšímu potravinovému systému v rámci Zelené dohody pro Evropu a strategie EU "od zemědělce ke spotřebiteli". Tato studie rovněž zjistila, že současné právní předpisy týkající se GMO, přijaté v roce 2001, brání výzkumnému potenciálu šlechtění rostlin v EU a nezvažují, zda produkty mají potenciál přispět k udržitelnosti.

Ing. Josef Svoboda,

spolupracovník redakce 

Kontakt: post4me@seznam.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down