08.03.2024 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EU stanovila "zlatý standard"

pro sledovatelnost dodavatelského řetězce

Výzkum Dr. Sylvaina Charleboise a Noor Latifové z laboratoře AgriFood Analytics Lab na Dalhousie University vyzdvihl, že Evropská unie (EU) je předním trhem v oblasti sledovatelnosti v dodavatelských řetězcích.

Ve své studii z roku 2023, která v současné době čeká na přezkum, vědci zkoumali roli digitální sledovatelnosti v transparentnosti a odpovědnosti dodavatelského řetězce. Výzkumníci studie provedli srovnávací analýzu legislativního rámce, mechanismů a podpory sledovatelnosti ze strany tvůrců politik a společností v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Sledovatelnost je nyní do značné míry regulována

Výzkum navázal na studii Dr. Sylvaina Charleboise z roku 2014, která porovnávala globální předpisy a požadavky na sledovatelnost potravin a hodnotila komplexní přezkumy potravinářské vědy a bezpečnosti potravin.

O deset let později Dr. Sylvain Charlebois a Noor Latifová z oddělení Agrifood Analytics na Dalhousie University zjistili, že sledovatelnost vstoupila do vnitrostátních právních předpisů a stala se hlavní strategií pro posílení transparentnosti a odpovědnosti v rámci evropských potravinových systémů a v celém zemědělsko-potravinářském hodnotovém řetězci.

"Výzkum sledovatelnosti v dodavatelských řetězcích, zejména v zemědělsko-potravinářském sektoru OECD, ukazuje, že většina zemí OECD zavedla národní předpisy pro digitální sledovatelnost," řekl Dr. Sylvain Charlebois, profesor a ředitel AgriFood Analytics Lab na Dalhousie University.

Tyto předpisy se liší, přičemž země EU dodržují specifické předpisy EU, jako je 178/2002 pro potraviny a krmiva, zatímco země mimo EU se řídí různými vnitrostátními postupy. Na základě analýzy role a prevalence sledovatelnosti v zemědělsko-potravinářském odvětví výzkumníci také zjistili, že se stále více využívá technologie blockchain ke zvýšení transparentnosti a zároveň si všímají různých problémů s implementací v různých zemích.

Zlepšení sledovatelnosti v dodavatelských řetězcích

Rozvoj rozvíjejících se technologií, jako je umělá inteligence a rozšířená realita, může posílit příležitosti Evropy ke zlepšení transparentnosti a odpovědnosti zemědělsko-potravinářského prostředí.

Souběh více faktorů v zemědělsko-potravinářském odvětví dnes vytyčil cestu ke sledovatelnosti v dodavatelských řetězcích. Vlivy, které vedou k potřebě sledovat naše potraviny, souvisejí s požadavky spotřebitelů, legislativními mandáty, technologickým vývojem a globalizací, řekl Dr. Charlebois.

Zdroj: Feednavigator 2/2024

Ing. Josef Svoboda, CSc.

Kontakt: post4me@seznam.cz

Více v Krmivářství 2/2024. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down