16.03.2017 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská komise připravuje změnu pravidel komitologie

Komitologií se nazývají obecné principy mechanismu kontroly členských států nad výkonem prováděcí moci Komise. Návrhy Komise jsou projednávány a schvalovány regulatorními výbory, ve kterých mají členské země své zastoupení a to poměrem hlasů, který je odvozen od počtu obyvatel příslušného členského státu s výraznou degresivitou posilující malé členské země na úkor těch velkých. Česká republika má podle tohoto principu dvanáct hlasů. Návrhy jsou přijímány kvalifikovanou většinou, což v současnosti představuje 260 hlasů z celkových 352.

Zejména v otázkách GMO a v poslední bodě i v jiných záležitostech se členské země nedokáží shodnout ani na přijetí ani na zamítnutí návrhu Komise. V takovém případě se záležitost přesouvá do odvolacího výboru, kde by členské země měli reprezentovat příslušní ministři. Jelikož jsou některá témata silně zpolitizována, výsledkem takového odvolacího řízení často bývá, že se ani ministři neshodnou na přijetí či odmítnutí návrhu Komise. Potom se celá záležitost přesouvá k rozhodnutí komisařům. President Komise ve svém projevu adresovaném Evropskému parlamentu v září roku 2016 řekl, že není správné, když se země EU nedokáží mezi sebou shodnout a Komise je parlamentem a Radou nucena přijmout rozhodnutí. Změníme tato pravidla, protože toto není demokracie.

V polovině února letošního roku tedy přišla Komise s návrhem na změnu obecných principů tzv. komitologie. Návrh se zaměřuje především na změnu hlasovacích pravidel v odvolacím výboru, aby se snížilo riziko nevydání stanoviska a byla zástupcům členských států poskytnuta podpora k zaujetí jasné pozice. Proto je navrhováno, aby se do kvalifikované většiny započítávaly pouze hlasy členských států, které jsou přítomny a nezdrží se hlasování. Aby bylo zajištěno, že je výsledek hlasování reprezentativní, hlasování by mělo být považováno za platné, pouze pokud se odvolacího výboru účastní nadpoloviční většina členských zemí. Pokud není dosaženo kvorum před vypršením lhůty, ve které má výbor vydat stanovisko, bude to považováno, že výbor stanovisko nevydal. Komise by měla mít možnost dále požádat ve specifických případech Radu o indikaci jejího pohledu a orientace v širších důsledcích absence stanoviska, včetně institucionálních, právních, politických a mezinárodních důsledků.

Měla by se zvýšit transparentnost hlasování zástupců členských zemí v odvolacím výboru a jejich hlasování by mělo být zveřejňováno.

Josef Svoboda

Celý článek najdete v časopise Krmivářství 2/2017

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down