05.10.2020 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou IBR

Při projednávání žádosti České republiky o udělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) v Bruselu neuplatnila námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu České republiky ve věstníku Evropské komise. Jeho získání je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Národní ozdravovací program od IBR byl v tuzemsku zahájen 1. ledna 2006. Bez výskytu této nákazy bylo tehdy pouze 19 % chovů skotu. Program byl ukončen po jedenácti letech k 31. prosinci 2016. K tomuto datu bylo bez nákazy více než 99 % hospodářství. Od roku 2017 pokračovalo ozdravování zbylých hospodářství prostřednictvím mimořádných veterinárních opatření stanovovaných Státní veterinární správou individuálně. Vzhledem k tomu, že k 17. lednu 2020 se v domácích chovech již nenacházel žádný skot pozitivně testovaný na IBR, Česká republika mohla podat Evropské komisi žádost o udělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy.
„Zařazení České republiky mezi země IBR prosté přináší výhody pro české chovatele skotu při vzájemném obchodování s ostatními zeměmi. Znamená jednak zvýšení záruk a usnadnění obchodování se skotem s členskými zeměmi Evropské unie, jako jsou Německo, Rakousko nebo Dánsko, které již status získaly, ale i zvýšení prestiže a postavení ČR z nákazového hlediska,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Příznivé mezinárodní statusy přinášejí tuzemským chovatelům také možnost získat výhodnější podmínky při vývozu zvířat a živočišných produktů do třetích zemí. Na základě nově získaného statusu bude Česká republika moci po ostatních státech zároveň vyžadovat vyšší úroveň doplňkových záruk při dovozu skotu na naše území.
Infekční bovinní rinotracheitida je specifické infekční onemocnění skotu, jehož původcem je herpesvirus typu 1 (BHV-1). Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. IBR není přenosná na člověka, ani na jiné druhy zvířat. Virus negativně ovlivňuje plodnost skotu a zhoršuje jeho reprodukci, což přináší velmi nepříznivé ekonomické dopady. Klinicky se projevuje jako onemocnění respiračního nebo reprodukčního ústrojí. Virus IBR je schopen dlouhodobě přežívat v infikovaném zvířeti v latentní formě bez klinických příznaků onemocnění.
Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat je z dlouhodobého hlediska udržet dobrou nákazovou situaci, ochránit území České republiky před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat zdravotní riziko pro člověka nebo zvířata, a v případě jejich výskytu přijmout opatření zamezující další šíření.
Mezinárodní statusy, které uděluje členským státům Evropská komise nebo Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou důležité zejména z hlediska zahraničního obchodu. V současné době má Česká republika status země prosté brucelózy skotu a malých přežvýkavců, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat v chovech domácích prasat, klasického moru prasat, vztekliny, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, infekční anémie lososovitých ryb, Newcastleské choroby drůbeže. Kromě toho si také udržuje status země se zanedbatelným rizikem BSE (nemoci šílených krav).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down