Evropský parlament hlasoval o zákazu používání klecí do roku 2027

Evropský parlament vyzval k ukončení chovu nosnic v klecích v příštích šesti letech. O zákazu používání klecí v živočišné výrobě do roku 2027 hlasovala drtivá většina. Hlasování následovalo po intenzivním lobbingu evropské občanské iniciativy „Konec věku klecí“, kterou vedlo 170 nevládních organizací po celé Evropě a která získala 1,4 milionu podpisů od občanů EU a požadovala postupné vyřazování klecí na farmách. Poslanci Evropského parlamentu hlasovali 558 ku 37, přičemž 85 poslanců se zdrželo hlasování o nezávazné rezoluci.

Přestože EU zakázala používání bateriových klecí, aktivisté uvedli, že to nestačí vzhledem k domnělým nerovným podmínkám v celé Evropě, kdy některé státy již dodržují právní předpisy EU.

Ve světovém zemědělství byla navržena opatření, která usnadní přechod od obohacených klecí k alternativním systémům. Jsou uvedeny požadavky na dovoz vajec tak, aby splňoval normy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. V Evropském parlamentu aktivně podporuje pracovní skupina pro chov bez klecí zřízená v roce 2017 iniciativu „Konec věku klecí“ a v dubnu 101 poslanec Evropského parlamentu z různých politických stran podepsal podpůrný dopis adresovaný komisařům EU.

Minulý měsíc výbor AGRI přijal návrh usnesení. Členové výboru a vyzvali Komisi, aby urychlila přezkoumání právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a podpořila postupné vyřazování klecových chovů do roku 2027, na základě posouzení dopadů a řádně financované transformace pro chovatele. Trvají také na zajištění souladu s normami EU pro všechny výrobky dovážené do EU. Aimee Mahonyová, hlavní poradce NFU (National Farmers' Union) pro drůbež, v komentáři k vývoji uvedl, že britští chovatelé vajec investovali v roce 2012 téměř 400 milionů liber, když nahradili bateriové klece novými obohacenými klecemi. „V důsledku toho jsme byli svědky velkého zlepšení welfare zvířat s nižší úmrtností a dobrou produkcí, protože slepice žijí v systému, který zajišťuje více jejich potřeb.

„Klece í hrají důležitou roli při produkci vajec pro spotřebitele ve Spojeném království za dostupnou cenu a my budeme i nadále podporovat udržitelné zemědělské postupy, které zachovávají vysoké standardy dobrých životních podmínek nosnic.“Uvedla, že vláda Spojeného království bude situaci v Evropě pozorně sledovat. V loňském roce britský parlamentní tajemník DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) Victoria Prentisová odhalila, že konzervativní administrativa by ráda prozkoumala otázku zákazu obohacených klecí pro nosnice. Dodala, že NFU se domnívá, že všechny právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat by měly být založeny spíše na vědeckém a důkazním přístupu než výhradně na  vnímání a emocích.

Potravinářské společnosti žádají Komisi EU, aby postupně vyřazovala obohacené klece. Vedoucí potravinářské společnosti naléhavě vyzývají Evropskou komisi a poslance Evropského parlamentu, aby postupně vyřadili klece v chovu drůbeže, počínaje obohacenými klecemi u nosnic. Komisařka EU pro bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová sdělila poslancům Evropského parlamentu, že komise zvažuje žádost obsaženou v usnesení o uplatňování stejných norem welfare u zvířat produkovaných na maso dovážené ze zemí mimo EU Kryiakidesová také poznamenala, že by zemědělci byli při přechodu z klecí odškodněni a podporováni. Dodala, že k postupnému ukončení dojde „co nejdříve“, ale neuvedla konkrétní datum.

Zdroj:Poultry World

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down