Farmářská kuřata jako doplněk

Zemědělské obchodní družstvo Borovany hospodaří v podhůří Novohradských hor v nadmořské výšce 550 m. V živočišné výrobě se podnik ze sousedství Trhových Svinů zaměřuje na chov skotu, prasat a výkrm brojlerových kuřat. A to jak konvenčních hybridů, tak i pomalu rostoucí kombinaci, která je na trhu pod označením farmářské kuře.

Na úvod je třeba říci, že ZOD Borovany obhospodařuje výměru 2780 ha zemědělské půdy, z níž je 1600 ha orné a 1 180 hektarů trvalých travních porostů. V rostlinné výrobě se družstvo s 80 zaměstnanci specializuje na výrobu krmných obilovin a objemných krmiv, z tržních plodin je to pak řepka a pšenice ozimá.
Chov drůbeže, respektive výkrm běžných a pomalu rostoucích kombinací brojlerových kuřat je v jihočeském podniku zavedenou záležitostí. Zatímco v Nové Vsi nad Lužnicí a v Hranicích disponují výkrmovými halami pro brojlerová kuřata s celkovou naskladňovací kapacitou odpovídající 130 tisícům jednodenních kuřat, farmy v Borovanech a v Hluboké u Borovan jednorázově pojmou 21 500 farmářských kuřat.
„Brojlery vykrmujeme 33 až 35 dnů do porážkové hmotnosti 2 až 2,1 kg, a to při konverzi 1,7 až 1,78 kg směsi na kilogram přírůstku. Podle dohody s odběratelem, respektive akciovou společností Vodňanská drůbež, uděláme za rok standardně čtyři až pět turnusů. Vyzkoušeli jsme oba genotypy brojlerů, respektive Rosse  i Cobba. I když jsme u nich dosahovali obdobných výkrmových parametrů, upřednostňujeme kombinaci Ross 308, která více vyhovuje našim podmínkám. Doplňkově pro stejného odběratele vykrmujeme i pomalu rostoucí brojlery, tzv. farmářská kuřata. K tomu účelu využíváme dvě menší ustájovací kapacity pro naskladnění 10 500, respektive 11 000 kuřat. Vyskladňujeme je ve 49 dnech věku, kdy dosahují hmotnosti v průměru 2,1 až 2,2 kg, přitom konverze odpovídá 2,1 kg směsi. V porovnání s konvenčním výkrmem mají pomalu rostoucí kuřata nižší růstovou schopnost, což je důležité pro dosažení vyšší kvality masa. Další jejich odlišností je i geneticky dané žluté zbarvení kůže. Neocenitelnou výhodou těchto kuřat reprezentující kombinaci Hubbard je i výborný zdravotní stav. Chceme je chovat i nadále ve stejném množství. Vyšší náklady spojené s chovem farmářských kuřat jsou vykoupené realizační cenou,“ řekl na úvod předseda představenstva ZOD Borovany Ing. Jindřich Kořínek.*
Více se dočtete v květnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down