Farmářský den ve Velké Chyšce

První seminář pořádaný společně ZD Velká Chyška a VÚŽV Uhříněves se konal v listopadu 1985. Letošní Farmářský den proběhl tedy ve znamení pětadvaceti let spolupráce. Témata přednášek semináře byla zaměřena na ekonomiku výroby mléka, výživu dojnic, řízení farmy s chovem dojnic a eliminaci tepelného stresu.

Podle ing. Jiřího Burdycha, MBA ovlivňují ekonomiku výroby mléka v ČR a nových členských státech výrazněji výkyvy realizačních cen mléka na domácích trzích. V říjnu 2010 činil rozdíl mezi průměrnou realizační cenou u nás a v EU-15 více než 15 %, tedy 5,15 eur/ 100 kg mléka. Do září letošního roku se u nás průměrná cena mléka dodaného do mlékáren zvýšila od začátku roku o 20,3 % , ale protože došlo k propadu množství vyrobeného mléka o 38 milionů litrů, zvýšily se tržby jen o 17,7 %. Průměrná cena mléka za rok 2010 činí asi 7,27 Kč/l.

Ing. Václav Kudrna, CSc. a jeho tým hodnotili v pokusu vliv náhrady 30 a 50 % sójového extrahovaného šrotu semenem lupiny bílé v krmné dávce vysokoprodukčních dojnic na jejich mléčnou užitkovost. Živinovým složením je lupina podobná sójovému extrahovanému šrotu. Obsahuje přibližně stejné množství dusíkatých látek, má asi o třetinu až polovinu  nižší obsah tuku a více hrubé vlákniny. Podle výsledků experimentu lze doporučit lupinu bílou (odrůda Amiga) jako alternativní zdroj dusíkatých látek ve výživě vysokoprodukčních dojnic, a to až do výše 50 % náhrady sójového extrahovaného šrotu, při zachování stejné mléčné užitkovosti.

O moderních postupech při řízení farmy dojnic přednášel ing. Mojmír Vacek, CSc. Zaměřil se na problematiku odchovu jalovic. Cílovými parametry by měl být věk prvního otelení do 24 měsíců u holštýnských a do 26 měsíců u českých strakatých jalovic. Při prvním zapuštění by jejich hmotnost měla činit 55 až 62 % hmotnosti v dospělosti a při otelení 85 % hmotnosti a 95 % výšky v dospělosti. Průměrný věk je u nás přitom 26,3 měsíce u holštýnských a 28,8 měsíce u českých strakatých prvotelek. Stejně důležitým ukazatelem je dlouhověkost krav, protože jejich předčasné vyřazování snižuje rentabilitu chovu nejen z důvodu větší potřeby jalovic, ale i z důvodu zvýšení odpisu krav. V současné době se průměrně vyřazují dojnice z chovu během 4. laktace.

Možnosti omezování tepelného stresu představil doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., který mimo jiné představil technologii evaporačního ochlazování skotu s využitím řídících jednotek, navrženou ve VÚŽV. Řídící jednotky mohou zajišťovat individuální skrápění těla zvířat pomocí tepelných senzorů nebo skrápění skupiny zvířat detekované minimálně dvěma tepelnými senzory. Výhodou je, že voda je vždy aplikována cíleně pouze v přítomnosti zvířat a nedochází tak k extrémně zvýšenému zamořování podlah, k nadměrné spotřebě vody a ke kumulaci odpadních vod ve stáji.

Kontrola podmíněnosti – cross compliance a rozšíření systému GAEC byly tématem přednášky Ing. Petra Klementa z ÚZEI. Ve svém příspěvku uváděl výsledky kontrol za rok 2009 a část roku 2010, jejich počty za jednotlivé organizace (SRS, ČŽPI, ÚKZUZ, SZIF, ČPI) a jejich výsledky. V závěru popsal změny, které čekají na farmáře v oblasti GAEC II od 1.7.2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *