03.02.2011 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Francouzský masný skot na vývoz

Masná stáda ve Francii převážně tvoří čistokrevná zvířata plemen charolais nebo limousine. Chov krav s vysokou mléčností zajišťující telatům rychlý růst a se snadnými porody, stejně jako využívání býků s dobrou růstovou schopností umožňuje dosahovat vysokých přírůstků telat.

 Býčci v době odstavu dosahují od narození přírůstků živé hmotnosti až 1,4 kg za den. Jalovice se chovají do obratu stáda a brakace krav bývá kolem 30 %. Ve stádě zůstávají jen ty nejplodnější krávy. Inseminace se využívá ve francouzských masných stádech z 20–25 % a šlechtění je zaměřeno na vynikající osvalení býků, hmotnost při odstavu, hmotnost jatečně upraveného těla. Jalovice určené pro plemenitbu musí mít odpovídající tělesný rámec. Telata jsou připravována k vývozu průměrně ve věku 8–9 měsíců při hmotnosti 350–400 kg.

 Na export zejména býci

Většina odstavených telat – býčků – se do zahraničí prodává přes družstva. Jedno z nich je Sicarev, skupina, která vyváží zhruba 100 000 telat za rok a poráží asi tisíc zvířat za týden. Více než 80 % zvířat, se kterými družstvo obchoduje, patří členům, 20 % se nakupuje od nečlenů. Farmáři dostanou od družstva obvykle zaplaceno do 21 dní od data prodeje zvířat.

 Smlouvy se členy družstva

Družstvo Sicarev zajišťuje francouzským chovatelům masného skotu odbyt pěti možnými způsoby. Smluvní závazky s různou délkou trvání garantují mimo jiné stabilní ceny za zvířata, ale zemědělci také musí plnit povinnosti vyplývající z této spolupráce.

 Nejlepší genetika

Chovatel musí připravit minimálně deset býčků charolais měsíčně, a to zvířata s vysokým genetickým potenciálem pro růstové schopnosti. Podmínkou je, že se býci krmí kompletní krmnou dávkou nebo dávkou založenou na kukuřičné siláži se dodávají jako ročci. Býci se ale také mohou krmit u chovatele do 18 měsíců, hmotnost jatečně upravených těl (JUT) je mezi 380 a 420 kg a klasifikace JUT musí být nejhůře do třídy R+.

 Nákup odstávčat

Tento typ dohody s družstvem má stejný princip jako výše uvedená, ale kvalitní zvířata se nakupují do družstevních výkrmen. Chovateli náleží odměna vypočtená podle ceny zvířat a výrobních nákladů.

 Výkrm u chovatele

Farmář vykrmuje býky do porážky (kapacita výkrmny minimálně 30 kusů za měsíc) a později je odkoupí družstvo. Zemědělci využijí volné budovy a dostupná krmiva. Krmiva lze nakoupit či doplnit od výrobce, partnera v družstvu, v závislosti na provozních podmínkách. Smlouva se podepisuje na tři roky. Vykrmují se býci plemen charolais a limousine. Hmotnost jatečně upraveného těla má být maximálně 450 kg.

 Výkrm býků se zárukou

Výrobce zajišťuje výkrm (minimálně 50 býčků měsíčně) pro družstvo a jeho příjem je garantovaný. Krmivo pro zvířata mohou výkrmci nakoupit také od výrobce – člena družstva. Doba trvání smlouvy je pět let a býci se vykrmují také do hmotnosti jatečně upraveného těla (JUT) do 450 kg.

V závislosti na délce na výkrmu a kvalitě a podle teoretických nákladů dostává chovatel od družstva fixní částku. Dále se stanovuje bonus v závislosti na denním přírůstku a mortalitě telat.

 Dokrmování krav

Do této smlouvy s družstvem  se zapojují farmy, které chovají minimálně patnáct krav. Krmí se kompletní krmnou dávkou s možností jejího nákupu u družstevního výrobce. Při porážce nesmí být krávy starší než deset let (věk mezi 4 až 9 lety), přírůstek je minimálně 800 g za den a hmotnost JUT kolem 430 kg.

 Jak to funguje ve středisku

Philippe Sérol, který je odpovědný za organizování obchodní činnosti společnosti Sicarev, je manažerem jednoho z centra, v Combrailles, do kterého se sváží telata z farem ze střední Francie a zejména z oblasti Auvergne. Podle něj je u zvířat rozhodující genetika, telata musí mít doloženo, že jejich matky měly od narození průměrný přírůstek minimálně 850–1000 g za den. Zvířata - jalovice, které ve věku 18 měsíců váží 350 kg (přírůstek 625 g/den) či býci s býci o hmotnosti 380 kg v 16 měsících (680 g/den) jsou neprodejná, protože u nich nebude dosaženo dostatečné hmotnosti při porážce ve 20 nebo 22 měsících. Středisko nemá problém vyvézt 95 % zvířat, které nakoupí. Ročně prodají okolo 45 000 zvířat, 90 % z nich do Itálie.

V centru se nakupuje a prodává v průběhu týdne. V pátek se připravují nákupy, tehdy je jich známo asi 75 %, což umožňuje odhadnout objem prodeje následující týden. V pondělí ráno se nakoupená a označená zvířata začnou rozdělovat podle pohlaví, plemene (v oblasti se chová hlavně plemeno charolais, ale také se nakupují zvířata limousine), hmotnostní kategorie a vakcinují se. Pak se podle hmotnosti zvířat definuje náklad pro kamiony. Italové mají například zájem o zvířata o hmotnosti 370 až 430 kg. Lehčí zvířata jsou prodávána ve Francii. Je třeba, aby objem nákupu odpovídal prodeji. Pokud některé kategorie chybí, jsou doplněny při úterním nákupu. Ale v pondělí v poledne bývá situace tohoto týdne již jasná. V úterý a ve středu se zvířata nakládají a odvážejí, ve čtvrtek večer bývá středisko téměř prázdné. Velký objem nakupovaných zvířat umožňuje podle Philippa Sérola poskytnout zákazníkům homogenní zboží s přesnou hmotností a kvalitou. Zahraniční poptávka (italská) je přesná, chtějí zvířata v hmotnostním rozdílu mezi nejtěžšími a nejlehčími méně než 40 kg. Podle manažera byla průměrná cena v roce 2010 za kilogram prodaného býka 62 centů a za jalovici to bylo 52 centů.

 Klíčové informace

·   Družstvo Sicarev prodává 80 % zvířat masných plemen (charolais, limousine) ve Francii.

·   Jeho součástí v oblasti chovu skotu jsou společnosti, které působí v jednotlivých oblastech Francie, jako jsou Actis bovins (Loire), Charolais horizon (Saône-et-Loire), Coop du Mézec (Haute-Loire), Covido-bovicoop (Puy-de-Dôme, ’Allier), Dauphidorm (Drôme, d’Ardèche).

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down