19.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Funkčné zmeny sliznice duodena potkanov krmených hrachovými zmesami

Práca pojednáva o vplyve hrachu na morfológiu sliznice duodena laboratórnych potkanov. Do pokusu bolo zaradených štyridsať Wistar potkanov, ktoré boli rozdelené do piatich skupín po osem potkanov. Jednotlivé skupiny boli od 35. dňa života a ďalej po dobu 32 dní kŕmené diétami: hrach vločkovaný, odroda GARDE (A), hrach natívny, odroda GARDE (B), hrach extrudovaný, odroda ZEKON (C), hrach natívny, odroda ZEKON (D) a posledná kontrolná skupina (E) bola kŕmená štandardnou kŕmnou zmesou, ktorá je odporučená pre chov laboratórnych zvierat. Po ukončení pokusu boli všetky potkany eutanazované a mimo iného bola od každého potkana odobraná jedna vzorka z duodena tenkého čreva, ktorá bola následne fixovaná v 10% roztoku formalínu. Po fixovaní a spracovaní vzoriek boli vyhotovené trvalé histologické preparáty, ktoré boli farbené prehľadným farbením Hematoxylínom-eozínom. Bola zmeraná výška črevných klkov (A (419,72 µm), B (396,35 µm), C (421,39 µm), D (388,72 µm), E (399,29 µm)) a hĺbka črevných krýpt (A (165,25 µm), B (166,41 µm), C (136,31 µm), D (103,70 µm), E (138,90 µm)). Z výsledkov vyplýva, že vhodnou alternatívou sa javia byť skupiny A, B, eventuálne aj skupina C a menej vhodnou sa javí byť skupina D. Odroda GARDE je z tohto pohľadu lepšou alternatívou v porovnaní s odrodou ZEKON. Hrachové zmesi by mohli byť vo výžive hospodárskych zvierat jednou zo zaujímavých alternatív marketingovej stratégie domácej produkcie v konkurencii s orientáciou na finálnych zákazníkov.

Kľúčové slová: enterocyty, hrach, tenké črevo, veterinárna histológia, výživa.

Návrh experimentu schválila Etická komisia Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra a vlastné riešenie problematiky schválila  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  (SK P 34004). Do pokusu bolo zaradených štyridsať (n = 40) laboratórnych potkanov Wistar, ktoré boli rozdelené do piatich skupín po ôsmych potkanoch. Pred usporiadaním experimentu boli všetky potkany po narodení ponechaní do 25. dňa v starostlivosti matky. Mláďatá boli potom od matky odobrané, rozdelené do 5 skupín a kŕmené štandardnou komerčnou diétou pre laboratórne zvieratá (receptúra podľa Slovenskej akadémie vied Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, v Dobrej Vode a Laboratória výživy zvierat). Od 35-dňa veku po dobu 32 dní boli potkany kŕmené individuálne podľa jednotlivých skupín.*

Podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0477.

Článek byl odborně recenzován.

 Ing. Peter Makovický, PhD.1

doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.2

Ing. Zuzana Formelová, PhD.2

Ing. Pavol Makovický, PhD.3

1Ostravská Univerzita, Ostrava,

2Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra,

3 Univerzita J. Selyeho, Komárno,

Kontakt: pmakovicky@email.cz

Celý článek najdete v časopise Krmivářství 2/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down